W listopadzie 2011 roku Unia Europejska opublikowała Rozporządzenie dotyczące przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Wejdzie ono w życie 14 grudnia 2014 roku na całym terytorium UE (aktualnie 27 Krajów Członkowskich). Celem wprowadzenia nowych przepisów jest zapewnienie konsumentom dostępu do rzetelnych informacji o produktach w momencie dokonywania zakupu. Chodzi o znaczącą ilość danych w tym m.in. o wartości odżywcze, składniki, alergeny czy instrukcje precyzujące sposób użycia.

Rozporządzenie, oprócz obowiązków informacyjnych na etykietach, wprowadza także nowe wymagania w przypadku sprzedaży na odległość czyli np. handlu elektronicznego. Jest to obowiązek dostarczania pełnych informacji także konsumentom kupującym produkty żywnościowe przez internet.

„W Polsce około 1/3 wszystkich naszych uczestników to firmy sektora spożywczego – mówi dr inż. Elżbieta Hałas, Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. Systemu GS1 – wszystkie z nich obejmą przepisy Rozporządzenia, a duża część na pewno będzie musiała rozwiązać problem udostępniania danych na potrzeby sklepów internetowych.”

Organizacja GS1 zwróciła się do międzynarodowej kancelarii Mason, Hayes & Curran, doświadczonej w obszarze prawa żywnościowego, o ocenę wpływu nowego prawodawstwa na sytuację producentów i dystrybutorów pakowanej żywności.

Wnioski z tej oceny są następujące:

1.            Rozporządzenie UE nr 1169/2011 wymaga, aby znacząca ilość informacji została udostępniona przed ostatecznym dokonaniem zakupu pakowanej żywności. Ta informacja musi znajdować się np. na stronie sklepu internetowego lub aplikacji używanej przez konsumentów do dokonywania zakupów.

2.            W przypadku zakupów on-line wymienione w Rozporządzeniu obowiązkowe informacje muszą być dostępne przed dokonaniem zakupu bez obciążania konsumenta jakikolwiek dodatkowymi opłatami.

3.            Jeśli informacje o których mówi Rozporządzenie są niedostępne na stronie internetowej to produkt, którego to dotyczy nie może zostać sprzedany za pośrednictwem tego kanału dystrybucji.

4.            Jeśli producent/podmiot odpowiedzialny nie udostępni danych wymaganych Rozporządzeniem swoim partnerom handlowym (np. sieciom handlowym czy sklepom internetowym sprzedającym żywność w Internecie)  w formacie umożliwiającym ich prezentację na stronach internetowych to wówczas sprzedaż jego produktów w internecie będzie znacznie utrudniona.

5.            Istnieje potrzeba stworzenia systemu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rynku spożywczym tj.  producentami/podmiotami odpowiedzialnymi i sprzedawcami. System ten musi umożliwić dostarczanie konsumentom wymaganych przez Rozporządzenie informacji przed dokonaniem przez nich zakupu.

6.            Rozporządzenie jasno określa, że odpowiedzialność za dostarczenie konsumentom rzetelnych informacji nie tylko na etykiecie, ale także w handlu internetowym spoczywa na podmiotach żywnościowego łańcucha dostaw.

Na stronie internetowej: www.gs1.org/source/library znajduje się pełna treść opinii przygotowanej przez kancelarię Mason, Hayes & Curran.  W ciągu ostatnich miesięcy europejskie organizacje GS1 działające prowadziły wspólne działania, które mają pomóc firmom sektora żywnościowego dobrze przygotować się do realizacji wymogów Rozporządzenia UE 1169/2011.

„Przeprowadziliśmy analizę mapującą wymagania nowego Rozporządzenia i przygotowaliśmy dokument, który pokazuje jak standardy GS1 (w tym globalne standardy wymiany danych) mogą wspierać tworzenie systemów współpracy pomiędzy różnymi podmiotami działającymi na rynku spożywczym.” – tłumaczy Jacek Pucher z Centrum GS1 Polska.

Zgodnie z tym dokumentem do spełnienia wymogów nowych przepisów standardowo potrzeba 44 atrybutów, które powinny być udostępnione konsumentom zarówno na opakowaniu, jak i w internecie.

Podczas marcowego posiedzenia Polskiej Rady Systemu GS1 jej przedstawiciele podjęli decyzję o powołaniu specjalnej Krajowej Grupy Roboczej, która zajmie się stworzeniem standardu opisu produktów dla systemu współpracy pomiędzy firmami uczestniczącymi w żywnościowym łańcuchu dostaw. To działanie pomoże krajowym firmom spożywczym na przygotowanie się do realizacji obowiązku Rozporządzenia.

„Do współpracy zapraszamy wszystkich producentów, podmioty odpowiedzialne, sieci handlowe i dostawców rozwiązań będących Uczestnikami Systemu GS1 w Polsce. Pierwsze spotkanie planujemy na początku maja. Będziemy aktywnie informować o naszych działaniach.” – dodaje Jacek Pucher.

Do wejścia w życie nowych przepisów pozostało jeszcze ponad 1,5 roku, ale prowadzone analizy pokazują, że coraz więcej firm poszukuje praktycznej wiedzy na temat spełnienia wymogów nowych przepisów.

Unia Europejska planuje także podjęcie prac nad studium wykonalności dotyczącym pilotażowej bazy danych, która zawierałaby zarówno unijne, jak i krajowe wymogi dotyczące etykietowania w sektorze spożywczym, w celu zapewnienia powszechnej dostępności informacji dotyczących etykietowania.