Rozwiązanie HP Big Data Discovery Experience as a Service, oparte na platformie HP HAVEn, pomaga klientom rozwiązywać problemy biznesowe i ułatwia zwiększanie przychodów.

Usługi te, bazujące na modelu „as a service”, ułatwiają klientom rozwiązywanie problemów biznesowych oraz tworzenie nowych możliwości osiągania przychodów. Dzięki platformie HP HAVEn klienci mogą efektywniej analizować i wykorzystywać informacje, np. zwiększać sprzedaż przez wprowadzanie ofert ukierunkowanych na klientów, poprawiać funkcjonowanie łańcucha dostaw, demaskować oszustwa lub wykrywać zagrożenia bezpieczeństwa.

Dział usług dla przedsiębiorstw HP dostarcza kompleksowe rozwiązania do analizy wielkich zbiorów danych, które ułatwiają klientom w kluczowych branżach podejmowanie działań w oparciu o informacje. Te rozwiązania to Customer Intelligence (zbieranie informacji o klientach), Supply Chain and Operations (łańcuch dostaw i działania operacyjne) i Sensor Data Analytics (analiza danych z czujników). Mogą one być stosowane w takich branżach, jak telekomunikacja, media i rozrywka, towary konsumpcyjne, handel detaliczny, podróże i transport oraz sektor publiczny.