Microsoft stale rozszerzając funkcjonalność platformy Windows Azure udostępnił nowe usługi, które w znacznym stopniu upraszczają tworzenie aplikacji oraz systemów hybrydowych. Od dziś deweloperzy oraz administratorzy systemów IT mają jeszcze większą swobodę przy integracji serwerów lokalnych z usługami utrzymywanymi w chmurze.
Firma Microsoft wprowadziła następujące usługi, wspierające deweloperów oraz administratorów IT:
– Maszyny Wirtualne Windows Azure – maszyny wirtualne zapewniają mobilność aplikacji i systemów IT. Pozwalają na przenoszenie wirtualnych dysków twardych (VHD) między systemami lokalnymi a chmurą, w obydwu kierunkach. Usługa ta daje możliwość przeniesienia istniejących systemów, takich jak Microsoft SQL Server czy Microsoft SharePoint do chmury. Użytkownik może wykorzystać obraz VHD przygotowany lokalnie lub wybrać szablon z galerii prekonfigurowanych systemów Windows Server czy Linux. Format VHD został przyjęty jako powszechny format wirtualizacji plików przez setki producentów oprogramowania. Jego specyfikacja jest dostępna powszechnie w ramach programu Microsoft Open Specification Promise.

– Sieć Wirtualna Windows Azure — sieć wirtualna pozwala zestawiać i zarządzać prywatnymi sieciami wirtualnymi (VPN). Usługa ta daje możliwość w bezpieczny sposób rozszerzyć firmową sieć lokalną o usługi i aplikacje umieszczone w chmurze. Daje także kontrolę nad topologią sieci, włącznie z konfigurowaniem adresów IP oraz ustalaniem polityk bezpieczeństwa. Sieć Wirtualna Windows Azure wykorzystuje protokół IPSEC.

– Witryny Windows Azure — elastyczne rozwiązanie umożliwiające tworzenie witryn i aplikacji on-line z obsługą .NET, Node.js i PHP przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych metod implementacji takich jak Git i FTP.  Usługa Witryn Windows Azure pozwala także na wdrożenie aplikacji oprogramowania otwartego m.in. WordPress, Joomla!, DotNetNuke, Umbraco i Drupal za pomocą zaledwie kilku kliknięć myszy.

– Nowe narzędzia, nowe języki i SDK — najnowszy pakiet Windows Azure SDK daje programistom możliwość wykorzystania technologii Java, PHP jak i .NET. Dodano także obsługę języka Python. Ponadto SDK umożliwia obecnie 100% obsługę wiersza poleceń, zarówno pod Windows jak i Mac.