Wyborowa PernodRicard uruchomiła w Zielonej Górze nową platformę logistyczną, umożliwiającą integrację procesów logistycznych i produkcyjnych w jednym miejscu. Nowa inwestycja przyczyni się do poprawy efektywności kosztowej w dystrybucji, pozwoli też na większą elastyczność i rozszerzenie rynku obsługiwanego przez zakłady w Zielonej Górze, zatrudniające obecnie 115 osób.

Zielona Góra jest dla Wyborowa PernodRicard kluczowym miejscem na mapie Polski, To właśnie tu rozlewane są Polskie Wódki takie jak Luksusowa, Wyborowa, Ostoya czy Pan Tadeusz. Trafiają one stąd na lokalny rynek jak również na eksport. Rozbudowa zakładu umożliwia umocnienie pozycji firmy na rynku alkoholi mocnych. Wielkość nakładów inwestycyjnych związanych z modernizacją Zakładów Produkcyjnych tylko na przestrzeni ostatnich 3 lat wyniosła około 40 mln złotych.

Wyborowa PernodRicard posiada jedne z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie, a w ramach dalszego rozwoju i rozbudowy infrastruktury produkcyjnej w kolejnych latach, planuje dalsze inwestycje.
„Polskie Wódki z naszego portfolio, które tu powstają to doskonałej jakości produkty cenione zarówno w Polsce jak i za granicą. Inwestycje Grupy PernodRicard w Zakłady w Poznaniu i Zielonej Górze są niezbitym dowodem na to jak cenne są one w ramach całego portfolio produktowego Grupy. Własne centrum logistyczne pozwoli szybciej reagować na zmieniające się potrzeby rynku, a także poprawi efektywność kosztową tego procesu. Już teraz miesięczna produkcja alkoholu w Zielonej Górze wynosi ponad 3 mln litrów, trafiających do blisko 500 odbiorców. Dzięki powstaniu platformy mogliśmy również zwiększyć zatrudnienie”– powiedział Guillaume Girard-Reydet,Dyrektor Zarządzający Wyborowa SA oraz regionu PernodRicard Central Europe.