First Data Polska została wybrana przez Raiffeissen Polbank na dostawcę usług outsourcingowych w zakresie kompleksowej obsługi wydawnictwa kart debetowych, kredytowych i obciążeniowych oraz procesowania płatności dokonanych przy ich użyciu.

First Data dostarcza również rozbudowany pakiet usług dodatkowych, których beneficjentami są bank i jego klienci. Platforma WDX (Web Data Access eXchange) umożliwia nieprzerwany dostęp do danych kartowych, takich jak saldo środków, lista transakcji i autoryzacji. Bezpieczeństwo transakcji zapewnia usługa monitorowania oparta na systemie PRM (Proactive Risk Manager), która generuje alerty informujące o podejrzeniu wykonania transakcji oszukańczej. Dostarczony przez First Data Polska zmodernizowany system rozliczeniowy KSR (Krajowy System Rozliczeń) pozwala na przetwarzanie transakcji wykonanych kartami wydanymi przez Bank. Zaletą tego rozwiązania jest wysoka wydajność procesowa, umożliwienie zastosowania indywidualnych stawek interchange dla obsługiwanych podmiotów oraz konkurencyjny koszt rozliczenia transakcji w stosunku do innych agentów rozliczeniowych kart płatniczych.