Konsumenci są zainteresowani takimi mechanizmami sprzedaży, które umożliwią im dokonywanie zakupów w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, za pomocą różnych urządzeń, zarówno w witrynach internetowych, jak i zwykłych sklepach.

Detaliści reagują na te potrzeby, eliminując bariery między różnymi kanałami sprzedaży, adresując oferty do określonych nabywców i udostępniając klientom swoje zapasy magazynowe we właściwym miejscu i o właściwej porze. Na rynek wprowadzono właśnie najnowszą, najobszerniejszą w historii firmy, najbardziej rozbudowaną wersję pakietu Oracle Retail, która dzięki unikatowym funkcjom pomaga detalistom oferować klientom możliwości zakupu w dowolnym miejscu, w ukierunkowany, zyskowny i efektywny sposób.

Firma Oracle wprowadziła na rynek system Oracle Retail w wersji 14 – ten kompleksowy pakiet rozwiązań biznesowych do obsługi handlu detalicznego oferuje teraz wiele nowych właściwości i funkcji. Nowa, rozbudowana wersja pakietu umożliwia klientom korzystanie z odpowiednich dla nich form zakupów w różnych punktach kontaktu, pozwala wprowadzać na rynek asortymenty towarów przeznaczone dla określonych odbiorców, stymuluje wzrost efektywności począwszy od procesów magazynowych oraz pomaga obniżyć całkowity koszt posiadania infrastruktury informatycznej.

Nowe procesy operacyjne i procesy planowania udostępnione w pakiecie Oracle Retail w wersji 14 pozwalają klientom kupować, odbierać i zwracać artykuły w dowolnym kanale sprzedaży. Procesy aplikacji odzwierciedlają większą koncentrację na kliencie, a planowanie asortymentu przebiega w oparciu o informacje gromadzone w różnego rodzaju nowych punktach zbierania danych, które współpracują ze sobą, aby wpływać na wyniki sprzedaży poszczególnych artykułów i ich kategorii.