Grzegorz Moch jest w polskim oddziale nowym szefem działu Business Solutions, czyli drukarek igłowych oraz rozwiązań drukujących dedykowanych do punktów sprzedaży: drukarek etykiet, biletów, replikatorów dysków, itp.

Od początku swojej kariery zawodowej Grzegorz Moch  związany jest z urządzeniami fiskalnymi, POS (wyposażenie punktów sprzedaży) i kompleksowych rozwiązań biznesowych. Przez ponad 9 lat pracował w firmie Fasy Polska, która połączyła się z włoska firmą Custom Engineering.