PLAY, sieć telefonii komórkowej, wdrożyła w sieci swoich salonów moduł logistyczny firmy Asseco Business Solutions. Celem wdrożenia było wsparcie procesów sprzedaży poprzez podniesienie efektywności oraz zapewnienie elastyczności w przypadku wprowadzania zmian, zarówno w bogatej ofercie operatora, jak i wspieranych procesach.

Wdrożony przez Asseco Business Solutions system to rozwiązanie klasy ERP, działające w modelu on_line. Bezpośrednim celem wdrożenia było usprawnienie efektywności procesów sprzedaży, oraz implementacja rozwiązań ułatwiających zarządzanie  niezwykle rozbudowaną ofertą urządzeń i akcesoriów.

Pod potrzeby projektu dokonano szczegółowej analizy procesów sprzedażowych, realizowanych przez pracowników salonów sieci PLAY. Aby zagwarantować maksymalną elastyczność i ergonomię procesów sprzedaży, jednocześnie zachowując pełną ich przejrzystość, wprowadzono szereg procedur automatyzujących. System obsługuje między innymi takie procesy jak: sprzedaż urządzeń i akcesoriów, sprzedaż kart prepaid, sprzedaż doładowań, zwroty, reklamacje, przesunięcia towarów pomiędzy salonami, itp.

Dzięki nowym możliwościom systemu kadra kierownicza sieci PLAY uzyskuje szybszy dostęp do pełnej i aktualnej informacji o procesach sprzedaży, stanach magazynowych w sklepach, itd. Co więcej w przypadku decyzji o zmianie przebiegu określonego procesu biznesowego, czas potrzebny na wdrożenie tej modyfikacji ulega zdecydowanemu skróceniu.

„Mieliśmy świadomość, że wysoki standard  w szczególnosci  związany z procesami sprzedaży  jest priorytetem dla PLAY. Dlatego też tworząc rozwiązanie szczególny nacisk położyliśmy na przejrzystość realizowanych w systemie procesów biznesowych oraz takie zaprojektowanie interfejsu aplikacji, aby w maksymalny sposób ułatwiał on pracę sprzedawcom” – mówi Paweł Faber, Kierownik Projektu ze strony Asseco Business Solutions S.A.