Rozpoczęcie biznesu we franczyzie może stanowić wyzwanie. Na początku działalności przyda się więc profesjonalne wsparcie. Jedną z jego form jest doradztwo opiekuna franczyzobiorcy, który współpracuje z przedsiębiorcą również w dalszych etapach działalności.

Osoba opiekuna jest w sieciach franczyzowych coraz powszechniejsza. Nazywa się go różnie – specjalistą do spraw obsługi sieci, coachem czy po prostu opiekunem franczyzobiorcy. Zadanie ma on jednak jedno: pomóc franczyzobiorcy w działaniach, w których może napotkać trudności.

Problemy, z którymi zgłaszają się franczyzobiorcy, są bardzo różne. Oprócz spraw związanych z rozpoczęciem działalności, często pytają oni o dostawy towaru, rozliczenia finansowe czy problemy techniczne związane z obsługą lokalu. Bez względu na okoliczności, opiekun powinien być na tyle elastyczny, aby znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji, a jeśli nie będzie w stanie zrobić tego sam, zwrócić się o wsparcie do odpowiednich podmiotów. Opiekun jest zatem dla franczyzobiorcy ogromnym wsparciem, bez którego działalność gospodarcza byłaby trudniejsza, niezależnie od rodzaju franczyzy.

Jego wsparcie odgrywa szczególną rolę na początku działalności. Wówczas opiekun prowadzi przedsiębiorcę przez wszystkie działania zmierzające do uruchomienia nowego punktu sprzedaży. Ocenia wybraną przez franczyzobiorcę lokalizację lub proponuje nową. Ułatwia także nawiązanie kontaktów handlowych z dostawcami sieci. W końcu, pomaga w przygotowaniu lokalu przed otwarciem: doradza, w jaki sposób rozłożyć towar, dba o działania marketingowe, pomaga w organizacji pracy.

Opiekun  pozostaje w stałym kontakcie z franczyzobiorcami, a częstość jego wizyt uzależniona jest od sytuacji w danym miejscu i potrzeb przedsiębiorcy. Regularnie odwiedza punkty sprzedaży w celu sprawdzenia, jak przedsiębiorcy radzą sobie z prowadzeniem biznesu i czy nie potrzebują dodatkowej pomocy. Przy okazji monitoruje on zgodność lokalu ze standardami sieci (np. realizację działań marketingowych, płatności etc.), dostarcza bieżące informacje oraz instrukcje.