Firma Henkel opublikowała wyniki badania Shopper Study dotyczącego zwyczajów zakupowych Polaków – informuje evigo.pl.

Według nich Polacy robią zakupy często i głównie w sposób tradycyjny. Ponad 75 proc. badanych chodzi do sklepu co najmniej kilka razy w tygodniu w związku z pilnymi potrzebami. Duże zakupy na zapas robimy rzadziej – kilka razy w miesiącu (62 proc.), a najczęstszą metodą zapisywania listy zakupowej pozostaje tradycyjna kartka papieru (91 proc.).

Warty odnotowania jest także fakt, że już 4 proc. badanych deklaruje, że wybiera e-commerce jako sposób zaopatrywania się w artykuły codziennego użytku.

Jest to szybko rozwijający się kanał w Polsce, jednak napotykający na takie bariery konsumenckie jak: potrzeba, aby osobiście zobaczyć, dotknąć i poczuć zakupywany produkt (35 proc. wskazań), niewielka odległość do najbliższego sklepu (25 proc.) oraz czerpanie przyjemności z robienia zakupów w sklepie (19 proc.).