Firma Verint Systems poinformowała o rozszerzeniu swojej oferty rozwiązań do optymalizacji zaangażowania klientów o oprogramowanie do grywalizacji. Nowe oprogramowanie korporacyjne zostało opracowane z myślą o zwiększaniu zaangażowania pracowników, co w konsekwencji  pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz usprawnić obsługę klienta, współpracę między pracownikami oraz system szkoleń. Większe zaangażowanie pomoże pracownikom osiągać ich indywidualne cele w zakresie wydajności, a także cele całego przedsiębiorstwa.

Grywalizacja polega na wykorzystaniu mechanizmów znanych z gier komputerowych w środowisku biznesowym — zachęca użytkowników do rozwiązywania problemów w sposób ciekawy i produktywny. W narzędziu Verint Gamification mechanizmy z gier zostały użyte do zwiększania zaangażowania pracowników, przekazywania informacji o celach, mierzenia i wyróżniania osiągnięć oraz motywowania zespołów i zachęcania ich do współpracy.

Verint Gamification pomaga przedsiębiorstwom stworzyć wyjątkowe, spersonalizowane środowisko pracy. Skutecznie zachęca pracowników do efektywniejszej pracy, a także mierzy ich wyniki i wyróżnia za sukcesy oraz wzrost wydajności zarówno na poziomie indywidualnym, jak i z perspektywy zespołów, działów czy całego przedsiębiorstwa. Oprogramowanie to przekształca proces uzyskiwania i rozwijania umiejętności, wiedzy i dobrych nawyków potrzebnych pracownikom do skutecznego wykonywania swoich obowiązków.

To innowacyjne rozwiązanie oferuje znacznie więcej niż tylko odznaki i tablice liderów — wykorzystuje rozbudowane narracje typowe dla gier. Celem jest zachęcanie pracowników do działania i zwiększanie ich zaangażowania w realizację indywidualnych i grupowych celów, doskonalenie swoich umiejętności zawodowych oraz obsługę klientów. Rozwiązanie jest łatwe we wdrożeniu i zapewnia szybkie korzyści. Jest to aplikacja biznesowa, a nie zestaw narzędzi wymagających dodatkowego czasu, zasobów i usług.

Rozwiązanie w znacznym stopniu angażuje pracowników, pomaga im w pracy zespołowej, umożliwia tworzenie spersonalizowanych i nieopartych na rywalizacji tablic liderów i zachęt, umożliwia też organizowanie losowań i konkursów ad hoc. Umożliwia też tworzenie symulacji, quizów, ankiet i badań oraz dodawanie do nich wbudowanych filmów wideo i prezentacji.

Grywalizacja może mieć wymierny wpływ na sprzedaż, dzielenie się wiedzą, szkolenia, jakość i zaangażowanie klientów. Dzięki lepszemu wykorzystaniu scenariuszy sprzedaży grywalizacja pomaga pracownikom osiągać wymagane rezultaty. Dzielenie się wiedzą pomaga popularyzować najlepsze praktyki oraz wykorzystywać i rozbudowywać bazę wiedzy. Rozwiązanie można również wykorzystać do szkolenia nowych pracowników oraz przeprowadzania szkoleń odświeżających wiedzę dla dotychczasowych pracowników, w zakresie nowych produktów, programów i strategii. Ukierunkowanie na jakość pozwala zmniejszyć liczbę błędów zarówno w operacjach front-office, jak i back-office. W kwestii optymalizacji zaangażowania klientów, rozwiązanie pomaga zachęcać do wykonywania pożądanych działań na stronach internetowych i forach społecznościowych oraz motywować ich do wypełniania ankiet i zwiększać ich lojalność.