NEC Display Solutions wprowadza na rynek nową wersję oprogramowania do zdalnego zarządzania i monitoringu projektorów i monitorów NEC. NaViSet Adminsitrator 2 poprzez zdalne zarządzanie pomaga zminimalizować koszty obsługi technicznej oraz zwiększyć kontrolę nad monitorami biurkowymi i wielkoformatowymi, a także nad projektorami.

NaViSet Adminsitrator 2 jest kompleksowym rozwiązaniem do zdalnego zarządzania większością urządzeń NEC, służących do wyświetlania obrazu oraz komputerami z systemem Windows. Idealnie nadaje się do administrowania wszelkimi instalacjami złożonymi z wielu urządzeń w takich branżach jak: biznes korporacyjny, lotnictwo, energetyka, finanse, rozrywka, handel oraz transport. Za pomocą łatwego w obsłudze graficznego interfejsu użytkownika (GUI), firmy mogą zmniejszyć koszty administracyjne, dzięki zdalnej diagnostyce i usuwaniu problemów technicznych.

Administratorzy systemów i pracownicy działów IT mogą również aktywnie zarządzać utrzymaniem  lamp projektorów, filtrów i czyszczeniem wentylatora, aby uzyskać lepszą kontrolę nad urządzeniami NEC. NaViSet Administrator 2 informuje o kluczowych parametrach monitora lub projektora,  umożliwiając szczegółową analizę urządzeń, dzięki czemu znacząco skraca się czas przestojów i zmniejsza się awaryjność.

Oprogramowanie NaViSet Administrator 2 jest przeznaczone do pracy z centralnej lokalizacji i umożliwia monitoring oraz zdalne sterowanie urządzeniami poprzez sieć LAN lub złącza szeregowe. NaViSet może pracować w sposób ciągły.  Dodatkowo można ustawić powiadomienia, aktywowane w przypadku zmiany określonych parametrów monitora lub projektora.

Ponadto oprogramowanie do zdalnego zarządzania umożliwia tworzenie kompleksowych raportów, jak również importowanie i eksportowanie danych. Zaawansowane funkcje monitorowania pozwalają również na  zdalną diagnostykę, podczas gdy funkcja ustawiania zadań automatyzuje proces zarządzania poprzez predefiniowane komendy, zapytania oraz powiadomienia wysyłane drogą mailową.