Firma Oracle poinformowała, że jej rozwiązania pakietu Oracle Retail Merchandising są teraz dostępne w formie usługi w chmurze Oracle Cloud. Wprowadzenie usług chmurowych Oracle Retail Merchandising pomoże detalistom w strategicznym rozwoju — poprzez zwiększenie mobilności, uproszczenie obsługi użytkownika, stymulowanie zaangażowania klientów i tworzenie elastycznego i skalowalnego środowiska biznesowego.

Usługi chmurowe Oracle Retail Merchandising to pakiet rozwiązań typu „oprogramowanie jako usługa”, który udostępnia detalistom przełomowe funkcje wprowadzone na początku tego roku w rozwiązaniu Oracle Retail wersja 16. Należą do nich np. konsole oparte na rolach, które dostarczają użytkownikowi istotne dla niego informacje o zakupach, zapasach i finansach, a następnie wykorzystują wyniki badań naukowych w dziedzinie handlu detalicznego oraz analizę danych do tego, aby przyspieszyć podejmowanie ważnych decyzji biznesowych i wykonywanie odpowiednich działań. W rozwiązaniu zastosowano nowoczesną metodologię Oracle dla branży detalicznej opartą na wyjątkach oraz ponad 500 dodatkowych wskaźników wprowadzonych w Oracle Retail Insights Cloud Service wersja 16 w celu identyfikowania sytuacji wymagających uwagi użytkownika.

Pakiet Oracle Retail Merchandising dostępnych w chmurze Oracle Cloud obejmuje usługi Oracle Retail Merchandising Foundation Cloud Service (kompleksowe operacje handlowe włącznie z audytem sprzedaży), Oracle Retail Integration Cloud Service, Oracle Retail Allocation Cloud Service i Oracle Retail Invoice Matching Cloud Service.

Usługi Oracle Retail Merchandising usprawniają codzienną pracę specjalistów handlowych, podczas której muszą oni dbać o należytą jakość usług, poziom zapasów magazynowych, a także o wypracowanie pożądanych wskaźników biznesowych” – komentuje Bartosz Kubicki, Dyrektor Sprzedaży rozwiązań retail w Oracle Polska. „W połączeniu z wydajnością i bezpieczeństwem platformy Oracle Cloud, usługi te stanowią najbardziej elastyczne i niezawodne rozwiązanie do obsługi handlu detalicznego dowolnej wielkości. Dzięki udostępnieniu swoich renomowanych rozwiązań handlowych i analitycznych w Chmurze firma Oracle dba o to, aby sprzedawcy mogli natychmiast czerpać korzyści z ciągłych inwestycji w nowe cechy i funkcje we wszystkich rozwiązaniach dla handlu detalicznego, a jednocześnie mogli korzystać ze światowej klasy platformy usług chmurowych, większej wydajności, najnowszych wyników badań naukowych, analiz i zabezpieczeń”.

Oracle oferuje obecnie ponad 34 chmurowych usług Oracle Retail, m.in. usługę Oracle Retail Advanced Science, Oracle Retail Insights oraz Oracle Retail Customer Engagement Cloud.