Oracle Polska informuje, że w Grupie Raben zakończył się projekt wdrożenia systemu elektronicznej wymiany danych klasy EDI (Electronic Data Interchange). System jest oparty na technologii Oracle – jego głównymi komponentami są pakiety Oracle Weblogic Suite oraz Oracle SOA Suite, w tym adaptery Oracle B2B for EDI.

Nowoczesny elektroniczny system obiegu informacji pozwoli na przyspieszenie i zwiększenie dokładności ich przepływu pomiędzy korporacyjnymi systemami Grupy Raben – takimi jak ERP, CRM, czy system transportowy oraz klientami zewnętrznymi. System umożliwi integrację w jednym rozwiązaniu wszystkich używanych formatów w różnych źródłach danych i procesach – takich jak email, xml, serwisy webowe, czy bazy danych.

Jednym z najważniejszych celów projektu jest przygotowanie architektury informacyjnej Grupy Raben do pełnego wdrożenia modelu SOA, co usprawni komunikację pomiędzy obecnymi aplikacjami biznesowymi i znacznie ułatwi dołączenie do systemu tych, które pojawią się w przyszłości.

System przyniesie wiele korzyści dla użytkowników, m.in. poprzez automatyzację procesów obsługi błędów EDI, wdrożenie mechanizmów samoobsługi dla klienta wewnętrznego i zewnętrznego, a także radykalne zmniejszenie ilości błędów w komunikacji pomiędzy aplikacjami.

System Oracle EDI został wdrożony przez firmę AMG.Net, partnera Oracle na poziomie Gold. Grupa Raben rozpoczęła pracę produkcyjną w nowym narzędziu zaledwie 2 miesiące po podjęciu decyzji o wdrożeniu.