Zarząd Organic Farma Zdrowia podpisał umowę dotacyjną z Województwem Mazowieckim w ramach której może ubiegać się o kwotę 152,4 tys. zł unijnej dotacji na „Zakup i wdrożenie systemu zarządzania firmą typu ERP oraz infrastruktury teleinformatycznej, w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa Organic Farma Zdrowia SA.”

Dotacja ma posłużyć do sfinansowania zakupu systemu IT wspierającego operacyjne działania sieci, umożliwić bardziej zaawansowaną kontrolę oraz wdrożenie systemu lojalnościowego, a także zakup sprzętu informatycznego do nowo otwieranych obiektów.