Panasonic zaprezentował czujnik Econavi w wersji dla systemów klimatyzacyjnych PACi oraz VRF, zaprojektowanych na potrzeby obiektów komercyjnych. Urządzenie pozwala na automatyzację działania klimatyzacji oraz większe oszczędności energii. Znajdzie zastosowanie przede wszystkim w hotelach, sklepach oraz budynkach biurowych.

Czujnik Econavi został stworzony z myślą o zapewnieniu optymalnego komfortu termicznego przy jednoczesnej racjonalizacji zużycia energii. Urządzenie eliminuje konieczność ręcznego nastawiania temperatury i umożliwia jej automatyczne dostosowywanie w oparciu o kilka czynników. Należy do nich obecność osób w danym pomieszczeniu, ich aktywność oraz temperatura panująca na zewnątrz budynku.

Autoregulacja odbywa się w czasie rzeczywistym. Jeśli aktywność osób przebywających w pomieszczeniu jest wysoka, czujnik wykryje ciepło ludzkie i w trybie chłodzenia będzie zwiększał produkcję zimnego powietrza, natomiast w trybie grzania ograniczy wytwarzanie ciepła. Z drugiej strony, kiedy urządzenie będzie działać w trybie chłodzenia zmniejszona aktywność spowoduje podnoszenie temperatury. Jeśli pomieszczenie jest puste przez 20 minut, system Econavi będzie utrzymywał w pomieszczeniu temperaturę o dwa stopnie wyższą lub niższą od zadanej tak, aby wraz z przybyciem użytkowników jak najszybciej powrócić do wcześniej nastawionej temperatury komfortu. Po trzygodzinnej nieobecności osób Econavi wyłączy system klimatyzacji automatycznie, pozwalając na uniknięcie strat energii.