Panasonic wprowadził linię nowych dwururowych pomp ciepła ECOg High Power w technologii VRF. Charakteryzują się niskim zużyciem energii elektrycznej wynoszącym zaledwie 100 W, a także możliwością jednoczesnej produkcji chłodnego i ciepłego powietrza oraz gorącej wody użytkowej.

W ramach linii dostępne są agregaty o mocy nominalnej od 16 do 25 KM. Zapewniają one tzw. produkcję energii skojarzonej, czyli jednoczesne wytwarzanie ciepła, chłodu oraz energii elektrycznej na potrzeby działania samego urządzenia. Do jej produkcji jednostki wykorzystują bezłożyskowy, wyposażony w stały magnes generator o mocy 2 kW. Działa on ze sprawnością ponad 40 proc., co sprawia, że pompa ECOg High Power zużywa zaledwie 1 proc. energii elektrycznej, która jest niezbędna do zasilania typowych systemów VRF. Dzięki temu nowe modele ECOg High Power mogą być z powodzeniem stosowane w tych obiektach, w których dostęp do elektryczności jest ograniczony lub gdy priorytetem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Urządzenia zostały również wyposażone w system odzysku ciepła pochodzącego z wody chłodzącej silnik. Dzięki ciepłu odpadowemu nowe pompy ECOg Panasonic nie wymagają uruchomienia cyklu rozmrażania i gwarantują nieprzerwane funkcjonowanie nawet w bardzo niskich temperaturach zewnętrznych poniżej -20 stopni Celsjusza. W trybie chłodzenia i grzania (gdy temperatura zewnętrzna przekracza 7 stopni) nadwyżka ciepła z silnika może również zostać wykorzystana do produkcji gorącej wody użytkowej o temperaturze 75 stopni.

Modele z linii ECOg High Power mogą zostać opcjonalnie rozszerzone o wytwornicę wody lodowej. Jednostkę zewnętrzną można połączyć bezpośrednio z wodnym wymiennikiem ciepła umieszczonym wewnątrz budynku. Eliminuje to potrzebę stosowania roztworów glikolu jak w przypadku standardowych kompaktowych wytwornic wody lodowej. Cały układ może być zarządzany za pomocą systemu BMS lub szerokiej gamy dedykowanych sterowników Panasonic. Urządzenia z linii ECOg High Power, do których można podłączyć nawet 32 jednostki wewnętrzne w układzie
z bezpośrednim odparowaniem, są kompatybilne ze wszystkimi modelami dostępnymi dla linii ECOi.