Płatności cykliczne to nowy sposób płatności dostępny w PayU – wystarczy, że kupujący raz poda dane karty, a każda kolejna transakcja zostanie opłacona automatycznie po upływie określonego terminu. Można w ten sposób regulować należności m.in. za: karnety sportowe, prenumeraty, czesne, usługi informatyczne, ubezpieczeniaczy wszelkiego rodzaju abonamenty.

Usługa przeznaczona jest dla wszelkiego rodzaju biznesów i instytucji prowadzących sprzedaż internetową towarów lub usług w oparciu o abonamenty, subskrypcje czy karnety, a takżedla organizacji pobierających cykliczne składki lub datki. Takie rozwiązanie sprawdzi się więc idealnie również w przypadku administracji publicznej oraz stowarzyszeń i fundacji. Nowy sposób płatności w ofercie PayU pomaga budować lojalność klientów i zwiększać zyski w e-commerce poprzez utrzymanie powtarzalności zakupów.

Płatność cykliczna PayU działa na podobnej zasadzie jak tzw. stałe zlecenie przelewu z tą jednak różnicą, że inne jest w tym przypadku źródło pieniądza. Kupujący podaje dane karty w specjalnie zabezpieczonym formularzu i upoważnia sprzedawcę do obciążenia rachunku jego karty w określonej kwocie i określonym terminie aż do momentu odwołania takiego zlecenia.

Sprzedawca może udostępnić formularz w ramach swojego serwisu internetowego jako jego integralną część lub skorzystać z przygotowanego przez PayU widgetu. Zastosowanie tej drugiej opcji jest znacznie szybsze i wygodniejsze.