PepsiCo, wiodący producent żywności i napojów na świecie, ogłosił plan zapewniający osiągnięcie neutralności emisyjnej do roku 2040, czyli o dekadę wcześniej, niż postulują zapisy porozumienia paryskiego. Dodatkowo firma zobowiązała się do przyspieszenia wysiłków zmierzających do realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całym łańcuchu wartości o ponad 40% w ujęciu bezwzględnym do roku 2030. Na terenie Europie kluczowe obszary działań PepsiCo obejmować będą rozwój zrównoważonego rolnictwa, szybsze przejście na stosowanie odnawialnej energii elektrycznej i wdrożenie rozwiązań transportowych opartych na pojazdach nisko- lub bezemisyjnych, ograniczenie wykorzystania ilości surowca pierwotnego i zwiększenie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji opakowań, a także projektowanie produktów w tylko w taki sposób, aby możliwe było zminimalizowanie ich wpływu na środowisko.

Jednym z wiodących postanowień porozumienia paryskiego jest łagodzenie zmian klimatu poprzez zmniejszanie emisji, a przyjęta rezolucja wzywa UE do ustanowienia neutralności klimatycznej do roku 2050. Firma PepsiCo ogłosiła właśnie plan zapewniający osiągnięcie neutralności emisyjnej do roku 2040, czyli o dekadę wcześniej. Jednocześnie PepsiCo zobowiązuje się do przyspieszenia wysiłków na rzecz realizacji naukowo potwierdzonego celu klimatycznego, dążąc do redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całym łańcuchu wartości o ponad 40% w ujęciu bezwzględnym do roku 2030.

W szczególności zaś PepsiCo planuje dokonać bezwzględnej redukcji emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do działalności bezpośrednio prowadzonej przez firmę (zakres 1 i 2) o 75%, a w odniesieniu do pośrednich działań łańcucha dostaw (zakres 3) o 40% do roku 2030 (względem poziomu z 2015 roku). Szacuje się, że działanie to przyniesie ograniczenie emisji o ponad 26 mln ton GHG, co stanowi równowartość zaprzestania użytkowania ponad pięciu milionów samochodów przez okres jednego roku.

– Poważne efekty dokonujących się zmian klimatycznych są coraz dotkliwsze, dlatego musimy przyspieszyć wdrożenie pilnych zmian systemowych niezbędnych do rozwiązania tego problemu – powiedział Ramon Laguarta, prezes i dyrektor generalny PepsiCo. – Działania na rzecz klimatu stanowią wyznacznik naszej działalności jako światowego lidera w produkcji żywności i napojów, stając się siłą napędową do realizacji naszej strategii PepsiCo Positive, której celem jest uzyskiwanie pozytywnych efektów dla planety i ludzi. Określiliśmy ambitny cel klimatyczny, który, choć trudny do realizacji, poprowadzi nas naprzód, ponieważ innej opcji nie ma. Musimy działać tu i teraz – dodał.

Wytyczony przez firmę cel dotyczący poziomu emisji jest zbieżny ze zobowiązaniem światowej koalicji agend ONZ oraz wiodących w świecie przedsiębiorstw w zakresie utrzymania wzrostu średniej temperatury na poziomie nieprzekraczającym 1,5°C względem poziomu sprzed epoki przemysłowej i został zatwierdzony przez inicjatywę Science Based Targets jako najbardziej ambitne dążenie klimatyczne.

Proklimatyczny plan działań PepsiCo obejmuje zarówno łagodzenie wpływu prowadzonej działalności oraz redukcję emisji w celu jej dekarbonizacji, jak i zwiększanie odporności oraz zmniejszanie podatności na skutki zmian klimatycznych poprzez stałe uwzględnianie ryzyka klimatycznego w planach ciągłości działania. Dotychczasowe osiągnięcia PepsiCo na terenie Europy w tym zakresie to redukcja całkowitego poziomu emisji o 6% względem stanu z roku 2015, co jest zgodne z wynikami uzyskiwanymi przez organizację globalnie. Nowy, kompleksowy plan działania koncentrować się będzie na obszarach priorytetowych dla firmy, takich jak rolnictwo, opakowania, dystrybucja i działalność operacyjna.

– Na zmiany klimatyczne nie ma szczepionki, a nasza planeta przechodzi kryzys – powiedział Silviu Popovici, prezes PepsiCo na Europę. – Nowy cel klimatyczny PepsiCo pozwoli przyspieszyć nasze wysiłki na rzecz redukcji emisji. Będzie dotyczył zarówno zakładów własnych, jak i naszych dostawców oraz współpracujące z nami rozlewnie. Mówiąc najprościej: wszyscy musimy zrobić więcej – dodał Silviu Popovici.
– W PepsiCo nieustająco angażujemy się w realizację celów, które prowadzą do zapewnienia lepszego jutra dla nas wszystkich – powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska. Już teraz w Polsce korzystamy w 100% z energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do zasilania naszych czterech zakładów oraz siedziby głównej. Dodatkowo uwzględniamy rozwiązania fotowoltaiczne już na etapie projektowym i wdrażamy nowe instalacje przy okazji kolejnych inwestycji. Panele słoneczne zainstalowane zostały w nowym magazynie w Mszczonowie, a instalacja słoneczna zasila nową linię do produkcji napojów w puszkach w zakładzie w Michrowie – dodał.

Droga do osiągnięcia redukcji emisji o 40% w ujęciu bezwzględnym na terenie Europy obejmować będzie następujące obszary:

• Rolnictwo, które odpowiada za około jedną czwartą światowej emisji gazów cieplarnianych i jedną trzecią emisji PepsiCo. PepsiCo zamierza stale powiększać zasięg rolnictwa zrównoważonego i praktyk regeneracyjnych, które przyczyniają się do redukcji emisji i sekwestracji CO2, a także do poprawy stanu gleb i bioróżnorodności, ograniczenia wylesiania oraz zwiększonej wydajności upraw rolnych. W ramach tych działań rozbudowana zostanie globalna sieć gospodarstw demonstracyjnych, dzięki czemu zwiększony zostanie dostęp do wiedzy na temat wdrażania zrównoważonych praktyk rolnych i poprawy jakości życia. Na terenie Europy PepsiCo wprowadzi ponadto technologię produkcji niskoemisyjnego nawozu, wytwarzanego z odpadów ziemniaczanych w zakładach produkcyjnych Walkers oraz Lay’s, a dodatkowo w większym stopniu wykorzysta technologię rolnictwa precyzyjnego w uprawach owsa do produktów Quaker i ziemniaków do produktów Lay’s. Firma będzie również przekonywać swoich dostawców płodów rolnych do przechodzenia na stosowanie energii odnawialnej.

W Polsce wszystkie gospodarstwa rolne współpracujące z PepsiCo i dostarczające co roku ponad 230 tys. ton polskich ziemniaków do produkcji chipsów Lay’s zostały certyfikowane, potwierdzając w ten sposób, że ziemniaki nabywane od polskich dostawców są w 100% uprawiane w sposób zrównoważony. To istotny krok w kierunku zmiany sposobu myślenia rolników, aby na pierwszym miejscu stawiali oni przyszłość kolejnych pokoleń oraz świata.

• Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez dalsze starania na rzecz ograniczenia wykorzystania surowca pierwotnego w produkcji opakowań plastikowych i zwiększenia zawartości materiałów pochodzących z recyklingu. W dziewięciu krajach europejskich, w tym w Polsce, PepsiCo ogłosiła przejście na stosowanie wyłącznie butelek w 100% wykonanych z plastiku pochodzącego z recyklingu (rPET). Już latem 2020 roku firma wprowadziła w Polsce do obiegu butelki herbaty mrożonej Lipton Ice Tea w 100% wykonane z rPET, a pod koniec minionego roku ogłosiła kolejne wielomilionowe inwestycje w przejście do końca 2021 roku na stosowanie w Polsce wszystkich butelek napojów Pepsi oraz Mirinda wykonanych w 100% z rPET. W ten sposób firma dąży do realizacji wizji świata, w którym plastik nigdy nie stanie się odpadem, a dodatkowym efektem wprowadzanych zmian będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych średnio o 40% względem butelek PET produkowanych z surowca pierwotnego.

• Przyjazne dla środowiska zakłady produkcyjne, magazyny, rozwiązania transportowe i dystrybucyjne – poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych przy budowie nowych obiektów oraz w wyniku modernizacji istniejących zakładów, a także stosowanie najnowszych osiągnięć techniki w procesach logistycznych, PepsiCo dąży do zwiększania wydajności w całym łańcuchu dostaw, wdrażając jednocześnie technologie nisko- lub bezemisyjne. 12 krajów europejskich PepsiCo, w tym Polska, już teraz w 100% korzysta z odnawialnej energii elektrycznej, a w 13 zakładach w regionie zainstalowane zostały lokalne źródła energii odnawialnej, takie jak turbiny wiatrowe, panele słoneczne i fotowoltaiczne, czy generatory biomasy.

W Polsce już od początku 2019 roku wszystkie 4 zakłady produkcyjne oraz centrala firmy PepsiCo w Warszawie zasilane są wyłącznie zieloną energią, pochodzącą w szczególności z wiatru. W konstrukcji magazynu centralnego firmy w Mszczonowie wykorzystano panele z rdzeniem PIR, które efektywniej izolują budynek od czynników zewnętrznych, a na dachu zainstalowano panele solarne do podgrzewania wody bytowej. We flocie obsługowej pracuje prawie 100 wózków widłowych zasilanych bardziej ekologicznymi bateriami litowo-jonowymi. Z kolei w zakładzie produkującym napoje w Michrowie instalowane są panele fotowoltaiczne, a wszystkie urządzenia są energooszczędne.

• Innowacyjne procesy wewnętrzne, które umożliwiają ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w tym m.in. program pod nazwą „Zrównoważony od początku”, w którym podejmowanie decyzji dotyczących wpływu działań organizacji na środowisko jest kluczowym elementem projektowania produktu. Dodatkowo firma wdraża dwa wewnętrzne programy szacowania emisji dwutlenku węgla, w tym jeden mający na celu wyeliminowanie wpływu podróży służbowych zatrudnionych pracowników na emisję dwutlenku węgla, a drugi polegający na uwzględnieniu wpływu emisji dwutlenku węgla na wybór przewoźników na potrzeby logistyki towarów realizowanej przez poddostawców – oba z nich przyczyniają się do uwzględniania aspektów klimatycznych w podejmowanych decyzjach biznesowych.

W ramach ciągłego zobowiązania do wykorzystania skali i zasięgu PepsiCo jako środków wpływu na szerzej ujęty system żywnościowy, PepsiCo angażuje się w aktywność licznych koalicji, których celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, w tym m.in. takich jak inicjatywa One Trillion Trees czy RE100.