Rok 2015 będzie rokiem określania priorytetów, zarówno dla użytkowników oprogramowania jak i dla dostawców.Branże stoją przed wyzwaniami wynikającymi z gwałtownie zmieniających się modeli biznesowych, więc rzeczą istotną jest, abypodejmowały właściwe decyzje technologiczne.

Współczesneorganizacje chcą korzystać z nowych modeli biznesowych, aby w sposób bezpieczny wprowadzać innowacje i poprawiać wydajność użytkowanych rozwiązań, jednocześnie starając się wyciągnąć jak najwięcej z inwestycji już dokonanych.Przyszłością jest chmura i „Cloud, YourWay” to temat na kilka kolejnych lat. Działania będą koncentrować się na potrzebach klientów,chcących szybko czerpać materialne korzyści z nowych technologii jak media społecznościowe, urządzenia mobilne, czy narzędzia analityczne. Istotne jest oferowanie przez dostawców najwyższej jakości usługi wsparcia poprzez społeczności użytkowników oraz szybki dostęp do odpowiednich specjalistów.

Uwzględniając tę zmianę w podejściu, poniżej wymieniamy pięć priorytetów, które naszym zdaniem będą wywierały wpływ na branżę informatyczną w roku 2015.

Kontakt z klientem ważniejszy od procesów

Nowe technologie mogą wzmocnić sektory usługowe, uwalniając czas pracowników poświęcany na wprowadzanie danych do systemów,na rzecz skupienia i zaangażowania się w obsługę klientów.W roku 2015 coraz więcej firm będzie poddawało ocenie jakość obsługi klienta oraz systemy wykorzystywane do obsługi przez swoich pracowników.Nowe technologie i nowe podejście cyfrowe powodują, że obsługa klienta jest na czele priorytetów nowoczesnych przedsiębiorstw, niezależnie od sektora.

Aplikacje mobilne zamiast stacjonarnych

Od lat oprogramowanie biznesowe stara się dotrzymać kroku naszemu zamiłowaniu do urządzeń mobilnych.Większość dostawców już,w pewnym zakresie,stworzyła wersje mobilne swoich systemów.Jednakże, wysoka jakość mobilna, w szczególności w złożonych obszarach jak ERP, wymaga więcej niż tylko uzyskania kompatybilności oprogramowania z dominującymi mobilnymi systemami operacyjnymi.Nowa generacja mobilnych ERP wymaga myślenia mobilnego jakie stosują producenci aplikacji konsumenckich.Te aplikacje są powiązane z głównymi systemami i zaprojektowane do realizacji konkretnych zadań jak analiza kosztów, raportowanie, czy rejestracja czasu.Rok 2015 będzie rokiem mobilnego rozwoju w oprogramowaniu biznesowym.

Klient ważniejszy od usługodawcy

Tradycyjne oprogramowanie biznesowe wymaga wysokich początkowych inwestycji. Do tej pory firmy kupowały nowy system ERPna wiele lat i inwestowały miliony we wdrożenie, tym samym nie mając wręcz możliwości zmiany systemu.Sytuacja ta zmieniła się za sprawą technologii cyfrowych i nowego podejścia. Ceny subskrypcji i prosty sposób przeprowadzenia zmiany w organizacji, oznacza, że to klient rozdaje karty, a jego długoterminowy sukces stanowi klucz do sukcesu dostawcy. W roku 2015 zobaczymy, jak coraz więcej firm będzie ukierunkowywać działania na sukces klienta.

Użytkownicy ważniejsi od konsultantów

Kluczem do sukcesu w XXI wieku jest elastyczność, rozumiana jako dostosowanie się do nowych modeli biznesowych oraz potrzeb użytkowników.Będzie to istotny element dla firm rozważających nabycie oprogramowania w roku 2015.Użytkownicy tradycyjnego oprogramowania biznesowego przyzwyczaili się do systemów, które mogą być zmieniane wyłącznie przy pomocy zewnętrznego konsultanta lub programisty.Nowa rzeczywistość będzie polegać na możliwości zmiany dostawcy w ciągu kilku dni i dokonywania zmian w systemie bez wsparcia zewnętrznego – to będą kluczowe przewagi konkurencyjne.

Jakość usług ważniejsza od funkcjonalności

Użytkownicy oprogramowania biznesowego w życiu prywatnym cieszą się bezproblemowym, łatwym i wygodnym korzystaniem ze smartfonów, chmury, czy mediów społecznościowych.W miarę rozprzestrzeniania się tego nastawienia i postępu technologicznego, nasza tolerancja dla nieudolnych systemów w pracy, z których trudno korzystać, jest coraz mniejsza.Będziemy wymagać od współczesnego oprogramowania biznesowego, aby łączyło w sobie technologie SMAC (social, mobile, analytics i cloud)– to właśnie na tym organizacje będą skupiać swoją uwagę w najbliższych latach.Niemniej jednak jakość usług świadczonych klientom nabierze większego znaczenia niż funkcjonalność –jako kluczowy priorytet oprogramowania, do czasu, kiedy systemy dla przedsiębiorstw nie dorównają aplikacjom konsumenckim.

 

Autor: UNIT4 Polska