Firma Oracle poinformowała o udostępnieniu nowych rozszerzeń i funkcji do platformy Oracle Eloqua, które pomogą nowoczesnym marketerom lepiej obsługiwać klientów i uzyskiwać wyższy zwrot z inwestycji w marketing dokonywanych w ramach wielokanałowych kampanii.

Te nowe rozszerzenia i funkcje pomogą przedsiębiorstwom różnej wielkości i z różnych branż usprawnić docieranie do docelowych klientów, przyciąganie ich uwagi i finalizowanie transakcji, a także analizę informacji z kanałów cyfrowych, społecznościowych i mobilnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii IT.

Oracle Eloqua stanowi trzon platformy Oracle Marketing Cloud i jest jedynym rozwiązaniem, które pozwala marketerom zarządzać na jednej platformie kampaniami prowadzonymi za pomocą dowolnego rodzaju mediów.

Nowa wersja platformy Oracle Eloqua zapewnia nowoczesnym marketerom lepsze wsparcie dzięki wprowadzeniu następujących nowych funkcji:

– Oracle Eloqua AdFocus: udostępnia marketerom jedną platformę do dynamicznego tworzenia reklam wizualnych w mediach, zarządzania tymi reklamami oraz mierzenia ich efektywności.

– Oracle Eloqua Profiler: udostępnia intuicyjny społecznościowy interfejs użytkownika, który zapewnia przedstawicielom handlowym zintegrowany, szczegółowy wgląd w informacje o potencjalnym kliencie. Informacje te pochodzą nie tylko z zasobów dotyczących działań na platformie Oracle Eloqua (wiadomości e-mail, formularzy, widoków stron), lecz także z wszelkich zasobów zewnętrznych przechowywanych na tej platformie.

– Zarządzanie zasobami marketingowymi: nowe możliwości zapewniają bezpieczniejszy i lepiej kontrolowany dostęp do zasobów marketingowych i danych. Nowo zintegrowane funkcje oferują lepszy wgląd w zasoby kampanii i w zarządzanie kampaniami za pomocą centralnego kalendarza marketingowego oraz upraszczają zarządzanie zasobami.

– Zintegrowany lejek sprzedażowy i marketingowy: zapewnia użytkownikom z działu marketingu i sprzedaży, zespołom stanowiącym łącznik pomiędzy różnymi jednostkami funkcjonalnymi oraz kierownictwu spójny i przejrzysty wgląd w efektywność całego procesu.

– Eloqua AppCloud: udostępnieniu tej wersji towarzyszy nawiązanie współpracy z ponad 20 nowymi partnerami uczestniczącymi w rozwoju systemu AppCloud; system ten obejmuje teraz ponad 100 aplikacji.

– Możliwości społecznościowe: niedawna integracja platformy Oracle Eloqua i pakietu Oracle Social Relationship Management (SRM) doprowadziła do powstania kompleksowego, skalowalnego i zintegrowanego, nowoczesnego rozwiązania marketingowego.