Platforma internetowa – Online Dispute Resolution, ODR – pozwoli konsumentom rozwiązać spory z e-sklepami z całej UE, w tym także z polskimi. Strona będzie tłumaczyć skargi i kierować je do odpowiednich instytucji w każdym kraju – podaje PAP.

Nad przygotowaniem narzędzi informatycznych platformy Online Dispute Resolution pracuje Komisja Europejska. Mają one służyć połączeniu czterech grup: konsumentów, przedsiębiorców, sądów polubownych i instytucji mediacyjnych oraz tzw. punktów kontaktowych, które będą pomagać w kwestiach technicznych. Start całego systemu zaplanowano na 9 stycznia 2016 r.