Agencja badawczo-analityczna Zymetria przygotowała raport pt. „Podatek cukrowy oczami konsumentów” w oparciu o badanie przeprowadzone 2 tygodnie po wprowadzeniu w życie podatku cukrowego. Z raportu wynika, że skala wzrostu cen napojów słodzonych bardzo zaskoczyła Polaków. Mimo że już prawie wszyscy słyszeli o wprowadzeniu podatku, to konsumenci nadal czują się niedoinformowani. Nie wierzą w nadrzędny cel wprowadzenia nowych regulacji. Tylko nieliczni są zdania, że pieniądze zostaną przeznaczone na walkę ze skutkami otyłości, zdecydowana większość osób traktuje podatek cukrowy jako kolejny sposób na wyciąganie pieniędzy z kieszeni Polaków.

W niespełna dwa tygodnie od wprowadzenia podatku cukrowego informacja na ten temat dotarła do prawie wszystkich Polaków (96% osób słyszało już o jego wprowadzeniu). Głównym źródłem wiedzy są media (telewizja, radio, internet, prasa).
– Ale aż 40% osób o wprowadzeniu podatku dowiedziało się z portali społecznościowych, co pokazuje, jak dużą rolę pełnią one w informowaniu społeczeństwa. Podatek cukrowy to również temat rozmów towarzyskich – 30% osób dowiedziało się o nim od znajomych – komentuje Barbara Krug, Managing Partner w Zymetria.

Osoby popierające wprowadzenie podatku są w mniejszości. Aż 66% Polaków twierdzi, że jest to zła decyzja. Liczba osób o negatywnym stosunku do wprowadzenia podatku rośnie – w październiku tego zdania było 59% Polaków.
46% osób przewiduje, że fundusze z podatków zostaną przeznaczone na łatanie dziury budżetowej, a kolejne 24% jest zdania, że zostaną roztrwonione. Tylko 16% osób jest przekonanych, że pieniądze zostaną przeznaczone na walkę ze skutkami otyłości, a co dziesiąta osoba jest zdania, że dzięki pozyskanym funduszom powstaną programy edukacyjne na temat zdrowego odżywiania się.

– Widać, że Polacy mają niedosyt wiedzy na temat podatku cukrowego – dodaje Barbara Krug. Tylko 59% osób twierdzi, że informacje na temat podatku są raczej lub w pełni wystarczające. Nie dziwi więc fakt, że zdecydowana większość osób została zaskoczona skalą podwyżek cen napojów słodzonych. Dla 64% osób podwyżki, które zobaczyli w sklepie są zdecydowanie wyższe niż się spodziewali. Mniej niż jedna na dziesięć osób przewidziała skalę wzrostu cen napojów.

Zaskakują również podwyżki napojów typu light czy bez kalorii, które również zostały objęte podatkiem. 7 na 10 osób nie zgadza się z tą regulacją i w większości traktują ją jako sposób wyciągania pieniędzy z kieszeni społeczeństwa. Rzadziej natomiast mówią o tym, że tego typu napoje nie przyczyniają się do wzrostu otyłości.

– Badanie ujawnia duży pesymizm Polaków – podsumowuje Barbara Krug. 2/3 osób jest przekonana, że wprowadzenie podatku od cukru zostanie wykorzystane przez producentów i sprzedawców aby podnieść ceny również innych napojów, nie objętych podatkiem. Co trzecia osoba wierzy, że zwiększy się świadomość o szkodliwości spożycia napojów słodzonych, a tylko nieliczni są zdania, że poprawi się zdrowie dorosłych Polaków.