Możliwość podpisywania bankowych dokumentów bez wychodzenia z domu to kolejne usprawnienie dla klientów z segmentu MŚP i korporacji, wprowadzone przez Bank Pekao. Aby skorzystać ze zdalnej metody podpisu, wystarczy, aby osoba reprezentująca klienta posiadała profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną i czytnik e-dowodu.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników, wiele firm oddelegowało osoby zatrudnione z biur do domów. To właśnie tam wykonują oni swoje obowiązki, które nierzadko wymagają podpisywania dokumentów. Z myślą o nich Bank Pekao umożliwił niedawno firmom zdalne podpisywanie umów w bankowości internetowej za pomocą służącego do uwierzytelnienia użytkownika podpisu elektronicznego oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Teraz wdraża dla nich kolejne udogodnienia. Osoby upoważnione do działania w imieniu klienta, mogą wykorzystać do podpisania dokumentu elektronicznego profil zaufany. Możliwość zdalnego podpisywania bankowych umów i dokumentów zyskali też posiadacze e-dowodu, wyposażeni w czytnik do dowodów elektronicznych.

– Jako lider transformacji technologicznej w sektorze finansowym, nieustannie stawiamy sobie za cel ułatwianie zdalnej współpracy oraz cyfrowej wymiany dokumentacji między nami a klientami. Chcąc zachować miano dobrego partnera w biznesie, odpowiadamy niemal niezwłocznie na potrzeby rynku, dzięki bliskiej współpracy i częstym rozmowom z naszymi klientami oraz wysokim kompetencjom informatycznym naszych pracowników – podkreśla Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, które służy do załatwiania spraw urzędowych online. Można je uzyskać bez wychodzenia z domu. Za jego pomocą, w specjalnym module na portalu GOV.pl, można m.in. podpisać elektronicznie dowolny dokument (również bankowy), sprawdzić, czy został on już wcześniej podpisany i przez kogo, a także zapoznać się z jego treścią. Dzięki tzw. podpisowi zaufanemu można zautoryzować plik w dowolnym formacie i dowolną liczbą podpisów, sprawdzając przy tym ich ważność oraz poprawność. Klient może dostarczyć do banku dokumenty opatrzone takim podpisem przez bankowość internetową lub email.

Pekao w ten sam sposób honoruje dokumenty i umowy podpisane nowym dowodem osobistym. Jest on wyposażony w chip – specjalną warstwę elektroniczną umieszczoną plastikowym blankiecie. Przechowuje on profil osobisty posiadacza – jego dane, które znajdują się na tradycyjnym dowodzie. Warstwa elektroniczna może zawierać też podpis osobisty, którego prawdziwość jest potwierdzana certyfikatem zawierającym personalia, obywatelstwo oraz numer PESEL właściciela. Osoba posiadająca e-dowód, poprzez przeznaczony do tego czytnik, może cyfrowo podpisywać umowy oraz inne dokumenty, dla których wcześniej wymagano własnoręcznego podpisu. Co ważne, nowy dowód elektroniczny można wyrobić bezpłatnie w każdej chwili, nawet jeśli dotychczasowy dokument nie stracił ważności. Można o niego zawnioskować również zdalnie – wypełniając internetowy formularz na stronie GOV.pl.

– Zdalny proces podpisywania dokumentów to duże udogodnienie dla firm, dzięki któremu ich właściciele oraz reprezentanci bez wychodzenia z domu mogą załatwić wiele służbowych spraw. To także oszczędność czasu. To dlatego pracujemy nad udostępnieniem firmom własnych czytników z autorskim oprogramowaniem, z których mogliby korzystać na zasadach abonamentu – zapowiada Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.