Według danych Visa Europe liczba terminali POS obsługujących płatności bezgotówkowe w Polsce przekroczyła 400 tys., co oznacza blisko podwojenie liczby terminali na przestrzeni 5 lat, od stycznia 2010 r. Jedną z głównych przyczyn tak dynamicznego wzrostu było dofinansowywanie przez banki-wydawców kart Visa nowych terminali instalowanych przez agentów rozliczeniowych u detalistów, którzy wcześniej nie przyjmowali kart.
Łącznie ponad 202 tys. nowoczesnych terminali zostało objętych programem Kartą Visa zapłacisz wszędzie, w ramach którego podejmowano też inne działania wspierające rozwój sieci akceptacji. Coraz istotniejszą rolę w podejmowaniu przez detalistów decyzji o rozpoczęciu przyjmowania kart odgrywa niska stawka opłaty interchange, która po ostatniej obniżce jest kilkukrotnie mniejsza niż w końcu 2012 r. W budowę infrastruktury płatności zaangażowali się także agenci rozliczeniowi, którzy chcąc aktywnie realizować program i otrzymywać wsparcie finansowe, szybko spełniali warunki uczestnictwa, uzyskując niezbędne certyfikaty potwierdzające m.in. zdolność do obsługi płatności zbliżeniowych czy usługi Visa cash back.

Uruchomiony na początku 2010 r. unikalny w Europie program rozwoju i modernizacji sieci akceptacji Kartą Visa zapłacisz wszędzie, zarządzany wspólnie przez polskie banki i Visa Europe, opierał się o subsydiowanie przez banki‑wydawców kart Visa nowych terminali obsługujących karty wszystkich systemów. Banki członkowskie Visa Europe w Polsce zainwestowały w ten program ponad 30 mln euro. W jego ramach w 168 tys. placówek handlowo‑usługowych zainstalowano ponad 202 tys. nowoczesnych terminali EMV, z których blisko 125 tys. obsługuje płatności zbliżeniowe kartą lub smartfonem z funkcją zbliżeniową.