Firma Stora Enso, producent biomateriałów, opublikowała czwarty już raport z serii „Punkt widzenia” przygotowany wspólnie z firmą doradczą A.T. Kearney. Ostatni raport został poświęcony pokoleniu millenium, czyli osobom urodzonym pomiędzy 1980 a 2000 rokiem, czyli mających obecnie 15-35 lat. Wśród nich już teraz jest co trzeci zatrudniony w Europie, a w ciągu najbliższej dekady będą stanowić już połowę pracujących. Będą więc w coraz większym stopniu wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstw i handlu w najbliższych dekadach, a w efekcie – całej gospodarki.

Z badania wynika, że pokolenie millenium znacząco różni się od innych grup konsumentów: jest nastawione bardzo proekologicznie, chętnie kupuje online i korzysta z mediów społecznościowych. Prawie trzy osoby na cztery rekomendują tą drogą swoje ulubione marki, a prawie co druga dzieli się swoimi pozytywnymi lub krytycznymi opiniami. Ponad 70% młodych ludzi uważa się za osoby ekologicznie świadome i często podejmuje decyzje zakupowe kierując się zgodnością wartości marki ze swoim światopoglądem. Przy tym niekoniecznie chcą konsumować mniej – chcą konsumować bardziej inteligentnie: kosztem mniejszej ilości odpadów i przy większej skuteczności odzyskiwania surowców wtórnych. I są skłonni za to zapłacić: ponad połowa osób akceptujących wyższe ceny wyrobów produkowanych, transportowanych i sprzedawanych w sposób zgodny z filozofią gospodarki zrównoważonej i poszanowaniem środowiska, to właśnie przedstawiciele pokolenia millenium. Są to bardzo dobre warunki dla marek własnych – i rzeczywiście, wiele firm na świecie tworzy marki kierowane specjalnie do tej grupy konsumentów.