Sieć 120 sklepów dyskontowych Profi, działających w Rumunii, wybrała krakowską spółkę iReward24 na dostawcę usług analitycznych. Kierownictwo Profi, chcąc w pełni wykorzystać potencjał prowadzonego od kwietnia 2011 roku programu lojalnościowego, poszukiwała firmy, której mogłaby zlecić analizę danych zgromadzonych w programie.  Kierownictwo Profi doceniło kompetencje krakowskiej firmy w wykorzystaniu metod statystycznych i data mining w biznesie przy jednoczesnym doświadczeniu w programach lojalnościowych.

Usługi realizowane przez iReward24 obejmują systematyczne raportowanie funkcjonowania programu lojalnościowego, konsulting analityczny i biznesowy w zakresie zarządzania programem oraz realizacji targetowanych działań marketingu bezpośredniego. Podpisana między obu firmami umowa przewiduje wdrożenie, utrzymanie i systematyczny rozwój modeli segmentacji analitycznej (segmentacja life cycle, segmentacja behawioralna i segmentacja według wartości klienta) oraz outsourcing prac analitycznych zlecanych ad hoc.