Polityka Prywatności

1. Wydawcą portalu Retail360.pl jest ECP Media z siedzibą przy ul. Cynamonowej 47, 02-777
Warszawa.

2. ECP Media udostępnia użytkownikom portalu usługi wymagające rejestracji konta użytkownika,
w tym cotygodniowy newsletter, alerty informacyjne i forum dyskusyjne.

3. Rejestracja konta użytkownika w portalu ECP Media jest bezpłatna. Dane wymagane do
rejestracji konta użytkownika to aktywny adres e-mail i/lub login użytkownika oraz indywidualne
hasło użytkownika.

4. ECP Media nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych pod tekstami oraz
za treść wpisów użytkowników na forum dyskusyjnym.

5. ECP Media zastrzega sobie prawo moderowania oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.

6. ECP Media zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z prawem, wulgarnych
i innych naruszających podstawowe zasady współżycia społecznego i/lub niezgodnych z
regulaminem danej usługi.

7. ECP Media zachowuje prawo do uniemożliwienia użytkownikowi dalszego korzystania z
konta w dowolnym momencie i bez uprzedniego kontaktu z użytkownikiem, w szczególności
ze względów technicznych lub na skutek naruszenia przez użytkownika podstawowych zasad
współżycia społecznego i/lub niezgodnych z regulaminem danej usługi. Każdy użytkownik
ma możliwość raportowania do ECP Media komentarzy i wpisów niezgodnych z powyższymi
zasadami.

8. ECP Media zastrzega sobie prawo do publikacji treści reklamowych w portalu, newsletterach,
alertach, na forum i w mailingach rozsyłanych do użytkowników.

9. Dane użytkowników zebrane podczas rejestracji nie są udostępniane przez ECP Media osobom
trzecim. ECP Media zastrzega jednak, że w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez
danego użytkownika może udostępnić wspomniane dane dotyczące jego osoby odpowiednim
organom państwowym w sytuacji, gdy przedstawią one odpowiedni nakaz sądowy.

10. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz.
883 z późniejszymi zmianami) ECP Media zapewnia użytkownikom portalu możliwość wglądu do
swoich danych oraz ich poprawiania. Dodatkowo, na wniosek użytkownika dane te mogą zostać w
każdej chwili usunięte z bazy ECP Media. Użytkownik może również w dowolnej chwili zamówić
subskrypcję lub zrezygnować z subskrypcji newslettera, alertów i/lub innych usług wymagających
rejestracji.

11. Powyższa Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu jej opublikowania na dedykowanej
podstronie portalu i obowiązuje do odwołania lub zmiany.

12 . Brak akceptacji Polityki Prywatności i/lub regulaminu danej usługi oznacza brak możliwości
pełnego korzystania z konta użytkownika w portalu ECP Media.