47% przedsiębiorstw działających w Polsce realizuje programy wsparcia sprzedaży skierowane do partnerów biznesowych, a ponad 20% planuje ich prowadzenie w przyszłości.

Wyniki badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services pokazują, że średnia kwota przeznaczona na ten cel w 2013 roku wynosiła niemal pół miliona zł, a wśród nagród wykorzystywane były bardzo różnorodne gratyfikacje m.in.: nagrody rzeczowe, upusty i rabaty, karty przedpłacone i kupony premiowe.

Programy lojalnościowe i motywacyjne skierowane do partnerów biznesowych w 2013 roku prowadziła niemal połowa firm działających w Polsce, a kolejne 22% ma w planach ich realizację w przyszłości. Nieznaczny, 3% spadek w odniesieniu do poprzedniego roku, nie świadczy jednak o zmianie podejścia przedsiębiorstw do kwestii budowania lojalności, ponieważ średnie budżety, jakie organizacje przeznaczyły na realizację tego typu działań w 2013 roku wzrosły i wyniosły 480 000 zł. Wzrost ten jest wynikiem zmian w strukturze wydatków firm w przedziale do 500 000 zł. Natomiast podobnie, jak w poprzednim roku niemal 20% podmiotów prowadzących akcje lojalnościowe i motywacyjne przeznaczało na ten cel więcej niż pół miliona zł.

Jednym z najistotniejszych elementów programów wsparcia sprzedaży jest odpowiednio skonstruowany katalog nagród, od którego w dużym stopniu zależy liczba uczestników biorących w nich udział. Beneficjenci oczekują, że za swoją lojalności i zaangażowanie otrzymają wartościową i odpowiadającą ich aktualnym oczekiwaniom gratyfikację. W związku z tym, firmy przede wszystkim stawiają na oferowanie uczestnikom akcji motywacyjnych swobody wyboru finalnego upominku, deklarując różnorodność proponowanych nagród. Do najbardziej popularnych w 2013 roku należały: upusty i rabaty, nagrody rzeczowe, kupony premiowe oraz karty przedpłacone. Jednocześnie organizacje najchętniej obdarowują kontrahentów tego typu gratyfikacjami za osiągane przez nich wyniki sprzedaży, co deklaruje 68% badanych firm. Sama nagroda to jednak za mało, niezbędne jest również prowadzenie długofalowych działań o jasnych i przejrzystych regułach. Wyniki badania pokazują, że w 2013 roku już prawie ¾ firm, które realizują akcje wsparcia sprzedaży i przeznaczają na nie kwoty większe niż średnia rynkowa tzn. powyżej 480 000 zł, prowadziło kompleksowe i długoterminowe programy motywacyjne o usystematyzowanych zasadach.