Według najnowszych danych Visa Europe kartami zbliżeniowymi Visa dokonano w ub. r. w Polsce 159 mln transakcji, wobec 46,6 mln takich transakcji w 2012 r. Nie ulega więc wątpliwości, że polscy konsumenci jednoznacznie opowiedzieli się za łatwością i szybkością, które niosą ze sobą płatności wymagające jedynie zbliżenia karty do czytnika w punkcie sprzedaży. Polska jest w Europie krajem o największej liczbie i wartości transakcji zbliżeniowych Visa.

Pierwsza piątka krajów europejskich najbardziej zaawansowanych w rozwoju płatności zbliżeniowych w 2013 r. to: Polska (159 mln transakcji), Wielka Brytania (94,3 mln transakcji), Czechy (30,6 mln transakcji), Słowacja (23,1 mln transakcji), Hiszpania (17,5 mln transakcji).

„W Polsce jesteśmy świadkami imponującego rozwoju płatności zbliżeniowych Visa, zarówno pod względem liczby kart, jak i liczby oraz wartości transakcji. W całym ubiegłym roku wartość transakcji zbliżeniowych osiągnęła 944 mln euro, z czego 118 mln euro zostało wydane w grudniu 2013 r.” – powiedziała Sandra Alzetta, dyrektor wykonawczy Visa Europe.

Upowszechnienie opartych na technologii mikroprocesorowej EMV płatności zbliżeniowych Visa dokonuje się na coraz większą skalę także w całej Europie, gdzie w zeszłym roku miało miejsce już 340,1 mln takich transakcji.