Jak wynika z danych Visa Europe, firmowe karty debetowe Visa Business zostały użyte w 2013 r. do płacenia za dobra i usługi przeszło 18 mln razy, a łączna suma wydatków dokonanych przy ich pomocy przez małe i średnie przedsiębiorstwa wyniosła ponad 3,9 mld złotych. Płacąc kartami Visa Business Debit, zarówno w 2013, jak i w 2012 r., przedsiębiorcy najwięcej wydali na paliwo.

Wydatki na ten cel zdominowały pozostałe kategorie. W ubiegłym roku, płacąc kartami Visa Business, polscy przedsiębiorcy wydali w tej kategorii ponad 1,4 mld zł. To prawie 37% wszystkich wydatków w tym okresie dokonanych za pomocą kart firmowych Visa Business przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Drugą najpopularniejszą kategorią w 2013 r. były Markety budowlane, wyposażenie wnętrz i elektronika. W tego typu sklepach polscy przedsiębiorcy dokonali zakupów za ponad 617 mln zł, co stanowiło 16% wszystkich wydatków kartami Visa Business. Trzecie miejsce wśród wydatków małych i średnich przedsiębiorstw przypadło super- i hipermarketom, które odnotowały 314 mln zł przychodu z tytułu płatności kartami Visa Business. Na miejscu czwartym utrzymała się – względem 2012 r. – kategoria Inni detaliści obejmująca m.in. wydatki na oprogramowanie i literaturę specjalistyczną (278 mln zł w 2013 r.), która wyprzedziła kategorię Odzież (240 mln zł).

W porównaniu z 2012 r. kilka kategorii wykazało nawet dwucyfrowy wzrost wolumenu transakcji przy użyciu kart firmowych Visa Business. Na pierwszy plan wysunęły się Podróże (25% wzrostu wartości przy zwiększeniu się liczby transakcji o 27%) oraz Domy towarowe – wzrost wartości płatności wyniósł 20%, a liczby transakcji aż 35% – oraz kategoria Gastronomia (wzrost wartości płatności o 16% i ich liczby o 18%).

Największą średnią kwotę transakcji, która wyniosła 821 zł, odnotowano w zakresie wynajmu samochodów, a najmniejszą, w wysokości 59 zł, w kategorii Gastronomia.

Struktura płacenia kartami debetowymi Visa Business przez polskich przedsiębiorców jest obecnie wyraźnie inna niż w Wielkiej Brytanii. Najpopularniejszą kategorią wśród płatności dokonywanych kartami Visa Business Debit przez brytyjskie małe i średnie przedsiębiorstwa są Usługi, które obejmują m.in. wydatki na księgowość, telekomunikację czy poligrafię. Ta kategoria stanowi 30% wszystkich wydatków kartami debetowymi Visa Business w Wielkiej Brytanii. Na drugim miejscu – podobnie jak w Polsce, choć z nieco wyższym udziałem – są Markety budowlane, wyposażenie wnętrz i elektronika (17%), na trzecim – Inni detaliści (11,2%), z udziałem większym niż na naszym rynku o 1,4 pkt. procentowego – oraz na czwartym Motoryzacja (także 11,2%, tj. prawie dwukrotnie więcej niż w Polsce, gdzie ta kategoria stanowiła 6% całości wydatków). Najpopularniejsza u nas kategoria – Paliwo – na wyspach jest dopiero na piątym miejscu, z udziałem w całości płatności firmowymi kartami debetowymi na poziomie 5,8%.

Udział kategorii Usługi w całkowitej wartości wydatków MSP dokonywanych kartami debetowymi Visa Business wzrósł w 2013 r. o 13%, przy jednoczesnym wzroście liczby transakcji o 25%.