Według Global Retail Theft Barometer, raportu opracowywanego przez Centre for Retail Research na zlecenie Checkpoint Systems istnieją 4 podstawowe źródła strat: kradzieże sklepowe dokonywane przez klientów, kradzieże pracownicze z udziałem zorganizowanych grup przestępczych, błędy wewnętrzne oraz straty powodowane przez dostawców i producentów.

– Polscy sprzedawcy mają świadomość tych start i w miarę możliwości starają się z nimi walczyć wykorzystując do tego celu najnowsze rozwiązania technologiczne i specjalistyczne szkolenia. Szybciej też i odważniej, niż ich zachodni koledzy inwestują w nowoczesne rozwiązania dokonując niejako skoku technologicznego. – informuje Jacek Kauch, PR & Marketing Manager EE Checkpoint Systems (CEE).

Z dostępnych na rynku technologii radiowej (RF), elektromagnetycznej (EM) i akusto-magnetycznej (AM), sprzedawcy najczęściej wybierają tę pierwszą, dającą gwarancje rozwoju i pewność inwestycji. Oprócz wysokiej skuteczności wykrywania prób kradzieży, na jej korzyść przemawia również efektywniejsza i pewniejsza dezaktywacja oraz znacząco mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną.