Rynek centrów usług wspólnych to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów nowoczesnego biznesu. Według raportu ABSL z br. w Polsce funkcjonuje 1078 centrów usług biznesowych, z czego zdecydowana większość (aż 748) to centra zagranicznych firm. Tylko w ciągu dwóch ostatnich lat przybyło ich prawie 200 a zatrudnienie wzrosło o 25 proc. Polska jest jednym z najczęściej wybieranych przez korporacje krajów – przykładem jest zlokalizowane w Polsce Centrum Finansowych Usług Wspólnych Schneider Electric, które staje się ważnym centrum usług finansowych na globalnej mapie firmy.

Rozwój centrów usług wspólnych ma ścisły związek ze światowymi trendami takimi jak optymalizacja i standaryzacja procesów, a Polska odgrywa coraz większą rolę w tym sektorze. Obecnie w centrach usług biznesowych pracuje ponad 244 tys. osób, z czego aż 198 tys. w centrach zagranicznych (748 podmiotów). Oznacza to, że inwestorzy zagraniczni odpowiadają aż za 81 proc. zatrudnienia w sektorze, zarządzając większością centrów usług (69 proc.). To właśnie w naszym kraju znajduje się najwięcej tego typu jednostek, co zdecydowanie wyróżnia nas na tle innych państw europejskich. Jednocześnie sprawia, że jesteśmy niekwestionowanym liderem w tzw. regionie Nearshore Europe, obejmującym Europę Środkowo-Wschodnią, kraje bałtyckie i Wielką Brytanię. Na przykładzie FiSS (Financial Shared Services) Schneider Electric widać także kolejny ważny trend – centra usług wspólnych w Polsce zajmują się coraz bardziej zaawansowanymi usługami przekształcając się w centra kompetencyjne wspierające cele strategiczne korporacji. Dlaczego to właśnie Polska jest doskonałym miejscem na inwestycje w centrum usług biznesowych?

Szeroki wachlarz świadczonych usług, wysoko wykwalifikowana kadra pracowników nastawiona na rozwiązywanie problemów i innowacje oraz stabilne otoczenie geopolityczne – to główne czynniki zachęcające firmy do inwestowania w nowoczesne centra właśnie w Polsce. Jednostki te charakteryzują się dużą różnorodnością oferowanych usług, świadcząc je w obszarze kilku kategorii procesów biznesowych. Jak wynika z raportu opracowanego przez ABSL usługi IT oraz finansowo-księgowe stanowią aż 50 proc. zatrudnienia w tym sektorze. Na dalszej pozycji uplasowały się usługi bankowe, finansowe i inwestycyjne, a także te z zakresu obsługi klienta. Ulokowanie centrów i realizacja tak zaawansowanych procesów i podprocesów biznesowych bazujących na wiedzy w naszym kraju nie jest kwestią przypadku. Polacy na tle innych nacji wyróżniają się przede wszystkim wysokim stopniem specjalizacji, elastycznością i odpornością na zmiany, a duża pula wykwalifikowanych pracowników gwarantuje wszechstronność i wielofunkcyjność jednostki. Dzięki temu centra usług pełnią rolę strategicznego wsparcia dla przedsiębiorstw. Jedną z takich organizacji, która posiada swoje centra usług w Polsce jest Schneider Electric, lider w zakresie zarządzania energią i automatyce.

– Jako Centrum Finansowych Usług Wspólnych Schneider Electric od kliku lat jesteśmy na drodze przekształcania swoich procesów w kierunku centralizacji, ujednolicenia i zwiększenia ich efektywności, gdyż właśnie w tę stronę zmierzają światowe trendy. Dziś nasze Centrum świadczy usługi księgowe dla kilkunastu krajów Europy i kilkudziesięciu spółek. Bazując na doświadczeniu mogę śmiało stwierdzić, że wysokie kompetencje naszego zespołu są doceniane przez inne jednostki wchodzące w skład Grupy Schneider Electric. Polacy są cenieni przede wszystkim ze względu na wysokie kwalifikacje, umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, kwestię podejścia do pojawiającego się problemu, czy otwartość na inne kultury. Te atrybuty świadczą o wysokim potencjale polskich pracowników i wyróżniają nas na tle innych krajów. Dlatego też Polska jest idealnym miejscem na tworzenie centrów nowoczesnych usług biznesowych w zakresie zaawansowanych procesów opartych na wiedzy i doświadczeniu, tzw. Competency Centre. Dokładnie taki proces rozwojowy obejmuje nasz Dział FiSS, który zmienia się w Centrum Kompetencji. Oznacza to, że krok po kroku rozwijamy naszych księgowych, którzy pracując przy coraz bardziej zaawansowanych procesach stają się strategicznym wsparciem organizacji. – mówi Anna Pyzik, Dyrektor Centrum Finansowych Usług Wspólnych Schneider Electric.

Nie bez znaczenia jest także stabilne otoczenie geopolityczne oraz gospodarcze Polski. Organizacje stale szukają sposobu na zmniejszenie ryzyka w swoich portfelach zamówień poprzez dostęp do wykwalifikowanej kadry i zapewnienie stabilności biznesowej. W związku z tym, Polska w oczach inwestorów jest idealnym miejscem spełniającym wyżej wspomniane warunki.