Już ponad połowa Polaków posiada urządzenia mobilne. Wśród osób w wieku 19-24 lat, odsetek ten wynosi ponad 70%. Potencjalni konsumenci mobilni stanowią zatem większość społeczeństwa, jednak na zakupy przy użyciu smartfony decyduje się zaledwie 35% Polaków. Jakie są tego przyczyny i jaki jest konsument mobilny?

Według najnowszych danych PayPal i Ipsos, handel mobilny rośnie w Polsce trzykrotnie szybciej niż cały sektor e-commerce, a do 2016 roku wydatki mobilne w Polsce wzrosną do prawie 3,5 miliarda złotych. M-commerce stanowi więc ogromny potencjał rozwojowy dla biznesu. Szczególnie pod kątem najmłodszej grupy konsumentów, w wieku 19-24 lat. Jak ten potencjał wykorzystać?

Według badania przeprowadzonego przez mShopper, konsumentem mobilnym nazywamy internautę, który w ciągu ostatnich 6 miesięcy dokonał zakupu przy użyciu urządzenia mobilnego (smartfon, tablet). Raport wykazał, że tacy konsumenci stanowią 24% spośród polskich internautów.  Natomiast wskaźnik zdeklarowanych posiadaczy urządzeń mobilnych, którzy dokonują zakupów przy ich użyciu wynosi 33%. Badacze przewidują, że do końca 2015r. będzie ich dwa razy więcej. Już teraz czynności okołozakupowe w Intrenecie, jak wyszukiwanie informacji o produkcie, sprawdzanie lokalizacji sklepu czy showrooming, wykonuje 91% wszystkich internautów.W praktyce decyzja o tym, z jakiego urządzenia konsument dokona zakupu zależy od jego stanu posiadania oraz od tego, które z tych urządzeń jest akurat „pod ręką”. Używanie określenia konsument mobilny w odniesieniu do każdego, kto dwa razy do roku dokonał zakupu poprzez smartfona, byłoby sporym uproszczeniem. W tym wypadku bardziej stosownym określeniem jest konsument nowoczesny, multimedialny lub wielokanałowy.

Na szczęście coraz więcej sklepów zaczyna zauważać potencjał rynku m-commerce. Według raportu mGenerator „M-commerce w praktyce”, co drugi sklep deklaruje, że zakupy mobilne stanowią 10% jego transakcji. Wśród konsumentów wielokanałowych najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 25-44 lata. Najczęściej na zakupy mobilne przeznaczają kwoty od 50zł do 150zł. Ponad połowa z nich (54%) najchętniej korzysta z płatności szybkim przelewem, a płatność przez aplikację mobilną stanowi 19%. Popularność tych ostatnich rośnie w błyskawicznym tempie z uwagi na dużą wygodę aplikacji z płatnością mobilną, które ułatwiają życie codzienne, jak np. płatność za bilety komunikacji miejskiej, parkingi czy bilety do kina (SkyCash), zamawianie i płatność przez aplikację za taksówkę (mytaxi) czy za jedzenie z dostawą (PizzaPortal). Telefonem zapłaciło już 40% mobilnych Polaków.