Z raportu PMR „Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019″ wynika, że prognozy dla tego rynku są bardzo obiecujące i mówią o podwojeniu jego wartości w przeciągu pięciu lat.

E-handel jest obecnie tym kanałem rynku detalicznego, który notuje stabilną dynamikę wzrostu i według prognoz PMR osiągnie wartość 27,3 mld zł na koniec 2014 roku wobec 23,8 mld zł na koniec 2013 roku – informuje portal dlahandlu.pl.

Głównym i pozytywnym trendem na omawianym rynku są zmiany w zakresie technologii informatycznej oraz przyzwyczajeń konsumentów, które sprawiają, że z roku na rok rośnie liczba osób stale korzystających z internetu i dokonujących zakupów w tym kanale sprzedaży. Co więcej, oprócz tego, że osoby młode wchodząc na rynek w pełni potrafią i używają nowoczesnych narzędzi, także osoby starsze starają się zapoznać z ich obsługą.