W wyniku pandemii częściej niż dotychczas kupujemy produkty szybkozbywalne przez internet. Większy nacisk na bezpieczne zakupy sprawił, że rok do roku wartość krajowego rynku eFMCG wzrosła o blisko 50%. Głównymi motorami wzrostu były ciepłe posiłki dostarczane do domu oraz karma i artykuły dla zwierząt. Takie dane płyną z analiz przygotowanych przez Panel Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

W 2020 roku pandemia koronawirusa zachwiała wieloma sektorami polskiej gospodarki, ale problemy te z pewnością nie dotyczyły sektora e-commerce. Szczególny wzrost popularności odnotowały zakupy internetowe produktów szybkozbywalnych, których wartość w Polsce, w relacji rok do roku wzrosła aż o 48,4%. Był to wynik odpowiadający średniej europejskiej (uwzględniającej państwa badanie przez GfK) i lepszy niż w przypadku wielu państw z regionu. Pod względem dynamiki wzrostu wyprzedziliśmy m.in. Niemcy (40%) oraz Czechy (17%). Dzięki temu udział zakupów online w całym rynku dóbr szybkozbywalnych w Polsce wzrósł rok do roku o 0,4 pp i obecnie wynosi on 1,4%. Wartościowo za większość rynku eFMCG odpowiadają produkty kosmetyczne, chemii domowej i karmy dla zwierząt.

– Dla kosmetyków i chemii domowej udział kanału e-commerce jest znacznie wyższy niż w przypadku „spożywki” i wynosi 6,4% w całej wartości dokonywanych zakupów. W obu przypadkach przestrzeń do rozwoju wciąż jest jednak ogromna. W ubiegłym roku rosnące zainteresowanie kanałem online nakładało się na wprowadzane lub zaostrzane restrykcje, W ocenie kupujących zakupy przez internet dawały przede wszystkim gwarancję bezpiecznych dostaw. Ta korzyść przeważała nad dominującymi wcześniej obawami związanymi z zakupami na odległość – podkreśla Patrycja Herbowska-Tytro, Business Development Manager w Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

W minionym roku znacząco wzrósł odsetek nabywców, którzy kupowali produkty FMCG przez internet. Na przestrzeni 12 miesięcy liczba gospodarstw domowych z co najmniej jednokrotnym zakupem online dóbr szybkozbywalnych zwiększyła się o 1,6 mln, co oznacza wzrost na poziomie 39% rdr. – Wzrost penetracji zakupów online FMCG daje nadzieję na to, że przynajmniej część nowych kupujących będzie powracała do zakupów internetowych. Wydaje się, że dwa czynniki mogą odegrać szczególną rolę w dalszym rozwoju tego rynku. Z jednej strony o dalszym wzroście bazy nabywców może decydować ich doświadczenie zakupowe przy pierwszych testowych zakupach. Nie bez przyczyny temat Customer Experience znajduje się bardzo wysoko w agendzie e-sklepów. Z drugiej strony, na dalszy wzrost liczby osób kupujących produkty szybkozbywalne przez internet wpływać będzie dostępność i infrastruktura e-sklepów. Wejście nowych graczy na rynek i rozbudowywana oferta online ogólnopolskich sieci handlowych mogą z pewnością przyciągnąć nowych nabywców – zaznacza Patrycja Herbowska-Tytro.

Drugim motorem rozwoju branży eFMCG była większa częstotliwość zakupów, gdzie wzrost sięgnął 15% rdr.

– W danych za 2020 r. obserwujemy istotną zmianę w podejściu do zakupów online. Kupujący dokonują ich częściej, jednocześnie wydając mniej na pojedynczy akt zakupowy. Jest to wyraźny sygnał odejścia od rzadkich i bardzo dużych zakupów na zapas, które jeszcze do niedawna stanowiły główny cel zakupów FMCG w kanale online. Zmiana w kierunku codziennych, a nawet impulsowych zakupów online to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich graczy zainteresowanych tym kanałem dystrybucji – podsumowuje Patrycja Herbowska-Tytro, Business Development Manager w Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.