System Navireo, produkowany przez firmę InsERT, został wdrożony w piekarniach Polish Village Bread w Londynie i Manchesterze. Navireo w dedykowanej wersji dla piekarni i cukierni zarządza m.in. zwrotami pieczywa, zamówieniami i dostawami towarów, a także planowaniem produkcji.

System Navireo umożliwia zbiorcze zmiany cen, seryjne generowanie i drukowanie faktur, obsługę zwrotów pieczywa, tzw. trasówki dla kierowców, dzienne karty rozliczeń finansowych kierowców, skuteczną i niezwykle prostą do wprowadzenia ewidencję wydanych i zwróconych zbiorczych opakowań zwrotnych, szczegółowe czytelne raportowanie rozrachunków, automatyczną windykację i inne funkcje przydatne w prowadzeniu działalności piekarniczej.

Polish Village Bread to polska piekarnia w Londynie, która powstała w 2004 roku.