Spółka Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP) zawarła przedwstępną umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Departamentu Usług Elektronicznych) od Kolportera. Kupowany przez PeP od Kolportera biznes związany jest z akceptacją kart płatniczych, płatnościami za rachunki, sprzedażą doładowań elektronicznych telefonii komórkowej oraz innych doładowań typu Paysafecard,  gier oraz biletów elektronicznych.

Finalne zawarcie transakcji uzależnione jest od spełnienia szeregu warunków zawieszających, w tym m.in. uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

„Tak jak zapowiadaliśmy, chcemy umocnić pozycję PeP jako lidera innowacyjności oraz polskiego acquirera na rynku finansowo-technologicznym, który nasycony jest zagranicznym kapitałem. Planowana transakcja doskonale wpisuje się w założone cele, które konsekwentnie realizujemy. Tym bardziej, że przejmowany biznes kartowy również wywodzi się z rodzimego rynku.” – komentuje Janusz Diemko, Prezes Zarządu PeP.

Polskie ePłatności to jeden z pięciu największych operatorów płatności elektronicznych w Polsce, działający na rynku od 2010 r. Firma specjalizuje się w procesowaniu płatności bezgotówkowych i dostarczaniu innowacyjnych usług dla biznesu.  Kompleksowa oferta Polskich ePłatności obejmuje m.in. rozliczanie transakcji kartowych, Cashback, DCC – płatność w walucie karty, doładowania telefonów komórkowych pre-paid oraz obsługę zaawansowanych programów lojalnościowych.

Kolporter jest największym dystrybutorem prasy w Polsce. Oferuje obsługę punktów handlowych i sieci sprzedaży oraz świadczy usługi logistyczne i reklamowe. Spółka jest właścicielem sieci około 1000 saloników prasowych. Departament Usług Elektronicznych jest jednym z trzech działów biznesowych Kolportera, obok Departamentu Dystrybucji Prasy i Departamentu Sieci Własnej.