Problemy z którymi borykają się firmy logistyczne, są najczęściej spowodowane ograniczeniami w infrastrukturze, niedostatecznymi rozwiązaniami technologicznymi i trudnościami w zarządzaniu rosnącymi oczekiwaniami klientów. Co istotne, dostawa ostatniej mili obejmuje nie tylko transport fizyczny produktu, ale również planowanie dostawy, komunikację z klientem oraz zarządzanie ewentualnymi zwrotami.

Jednocześnie “ostatnia mila” ze względu na wymagania dotyczące szybkiego i skutecznego dostarczania przesyłek do klientów końcowych jest często uznawana za najbardziej skomplikowany i najbardziej kosztowny etap w całym procesie dostawy. Szacuje się, że udział dostawy ostatniej mili może stanowić od 30 proc. do nawet 50 proc. w całkowitych kosztach logistycznych/ kosztach dostawy. Koszty te mogą być szczególnie obciążające dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Tak wysoki procent udziału ostatniej mili w całościowych kosztach logistycznych to pochodna kilku kluczowych czynników. Po pierwsze, dostarczanie przesyłek do wielu indywidualnych adresów w gęsto zabudowanych i trudno dostępnych obszarach miejskich wymaga szczegółowego planowania i może prowadzić do wydłużenia czasu i zwiększenia kosztów transportu. Ze względu na wciąż rosnące oczekiwania klientów firmy muszą inwestować dodatkowe nakłady w podnoszenie standardu obsługi klienta, w tym ekspresowe dostawy, a jednocześnie zwroty i zakończone niepowodzeniem dostawy jeszcze te koszty potęgują. Wiele firm boryka się też z nieefektywnymi trasami dostaw, a trudność w ich optymalizacji (przy wielu małych przesyłkach mających trafić do indywidualnych odbiorców) prowadzą zwykle do nieefektywnego wykorzystania zasobów transportowych.

W celu minimalizacji kosztów dostawy ostatniej mili firmy stosują różne strategie: w tym zaawansowane oprogramowanie do optymalizacji tras, punkty odbioru paczek (np. paczkomaty), współpracę z lokalnymi firmami kurierskimi, inwestycje w rozwiązania technologiczne, a nawet drony czy autonomiczne pojazdy dostawcze. Kluczowe jest jednak znalezienie równowagi między kosztami a jakością obsługi, ponieważ rozwiązanie często wymaga optymalizacji i udoskonalenia istniejących procesów.

Jak wyjaśnia Mircea Stan z Postis, firmy dostarczającej opartą o algorytmy AI platformę LastMileOS, dziś to technologia jest kierunkiem i sposobem na rozwiązanie problemów z nieefektywnych dostawami ostatniej mili.

-Nasza platforma ma dwa kluczowe aspekty: wykorzystujemy algorytmy sztucznej inteligencji i machine learning do optymalizacji procesu wyboru dostawców usług kurierskich oraz jest zintegrowana z ponad 200 firmami kurierskimi, co zapewnienia klientowi dostępu do najbardziej efektywnych kosztowo opcji dostawy – wyjaśnia Mircea Stan, CEO i twórca Postis, którego technologia wspiera firmy w zarządzaniu wszystkimi dostawami ostatniej mili z poziomu jednej platformy – Dodatkowo automatycznie przekazuje dane dotyczące zamówień do wybranych firm kurierskich, co eliminuje błędy ludzkie i przyspiesza proces przygotowania przesyłek – dodaje Mircea Stan.

Postis umożliwia też również śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym, co, jak wyjaśnia Mircea Stan, zwiększa przejrzystość procesu dostawy i pozwala zarówno firmom, jak i ich klientom na monitorowanie ich statusu od momentu nadania aż do chwili odbioru. – Dzięki ciągłym aktualizacjom statusów przesyłek, klienci są na bieżąco informowani o postępach w dostawie, co znacząco podnosi ich zadowolenie – podkreśla CEO Postis.

Europa w zasięgu pulpitu

W przypadku Postis sprzedawcy zyskują też dostęp do ponad 200 firm kurierskich na terenie całej Europy i to algorytm platformy Postis LastMileOs dobiera najlepszą na daną chwilę opcję dostawy, biorąc pod uwagę kilkanaście parametrów.
-To nasze know how i duża przewaga rynkowa, bo oferujemy elastyczność w zarządzaniu opcjami dostaw, umożliwiając firmom wybór najbardziej efektywnego rozwiązania dla każdego zamówienia. To z kolei przyczynia się do redukcji czasów dostaw i optymalizacji kosztów logistycznych. Ponadto to my przeprowadzamy integrację z daną firmą kurierską i trwa to maksymalnie kilka dni – mówi Cornel Istode, dyrektor pionu sprzedaży w Postis.

W rezultacie, Postis eliminuje typowe punkty nieefektywności w dostawach ostatniej mili, takie jak opóźnienia w dostawach, błędy w przesyłkach, nadmierne koszty transportu, oraz brak informacji zwrotnej od klientów. Jak zapewnia Cornel Istote, zwiększenie efektywności operacyjnej i poprawa doświadczenia klienta dzięki użyciu odpowiedniej technologii znacząco przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności i rentowności korzystających z nich firm.

Zautomatyzować ostatnią milę

Optymalizacja ostatniej mili wymaga zbierania i bieżącego przetwarzania bardzo dużej ilości danych i analizy każdego zamówienie indywidualnie, z uwzględnieniem takich parametrów jak waga, wymiary paczki, koszt dostawy, predykcyjny czas dostawy, a także preferencje klienta końcowego i sprzedawcy. Dopiero na podstawie tych danych i przy użyciu odpowiednio zaawansowanej technologii można każdorazowo dopasować do przesyłki najbardziej optymalnego dostawcę. W przypadku platformy Postis wykorzystanie algorytmów AI umożliwia ciągłe jej uczenie się na podstawie historii dostaw, ocen klientów i efektywności poszczególnych dostawców.
-Dzięki temu nasz system może prognozować i rekomendować najlepsze opcje dostaw w przyszłości, co prowadzi do wręcz niekończącego się usprawniania procesów – podkreśla Cornel Istode.

Także Arkadiusz Kawa, dyrektor zarządzający Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego jako ekspert w dziedzinie logistyki, podkreśla znaczącą rolę dostaw ostatniej mili w całym procesie dostaw.
-Dostawa ostatniej mili stanowi kluczowy element, który wpływa nie tylko na koszty i efektywność operacyjną, ale także na zadowolenie klienta i jego doświadczenie z marką – wyjaśnia Arkadiusz Kawa i zauważa, że nieefektywność w tej fazie może prowadzić do znaczących opóźnień, zwiększenia kosztów oraz negatywnie wpływać na postrzeganie firmy przez klientów.

Arkadiusz Kawa zwraca też uwagę na kluczową rolę, jaką dostawa ostatniej mili odgrywa w całym procesie dostaw, podkreślając jej znaczący wpływ na całkowite koszty logistyczne.
-W przypadku produktów o niskiej wartości, koszty dostawy mogą stanowić znaczną część ceny końcowej, co czyni efektywność logistyczną na ostatnim etapie niezwykle ważną dla utrzymania konkurencyjności i zysków – dodaje ekspert.