Wielu przedstawicieli branży uważa, że przyszłość oświetlenia będzie skupiała się na technologii LED – przede wszystkim ze względu na coraz większą ich wydajność i trwałość (łatwiejsza i mniej kosztowna konserwacja związana z brakiem konieczności wymiany źródeł światła w długim okresie czasu). – zauważa Filip Gabryelczyk, ekspert oświetlenia z firmy Trilux Polska.

Czynnikami determinującymi wybór technologii oświetleniowej są budżet, który możemy przeznaczyć na wyposażenie, charakter lokalu oraz grupa oferowanych w nim produktów. Nie zawsze oprawy LED są najlepszym rozwiązaniem. Wykorzystanie ich będzie się opłacać tylko wtedy, gdy zastosujemy je w odpowiednich miejscach i w przemyślany sposób. W wielu przypadkach lepszy efekt daje połączenie kilku rodzajów oświetlenia niż samych rozwiązań ledowych lub konwencjonalnych. Opłaca się to również pod względem ekonomicznym – oczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę cały okres użytkowania danej instalacji, a nie tylko wartość początkową zakupu produktu.

Powodzeniem w branży cieszą się także systemy np. z użyciem źródeł metalohalogenkowych, zwłaszcza że wciąż często są wydajniejsze od LEDów przy dużo niższej cenie zakupu. Ponadto w sklepach wykorzystywane są systemy szybkiego montażu tworzące linie świetlne (oparte na świetlówkach). Możemy zobaczyć je przede wszystkim w sklepach wielkopowierzchniowych takich jak: Lidl, Media Expert, KIK. W mniejszych lokalach możemy zobaczyć rozwiązania, bazujące na lampach metalohalogenkowych np. w branży odzieżowej czy salonach meblowych.