Środki pozyskane z czwartej emisji zostaną przeznaczone na rozwój w zakresie technologii, wsparcia sprzedaży od drobnych rolników, rozwoju oferty jedzenia i alkoholi.

Pora na Pola SA, internetowy targ naturalnego jedzenia, podsumowuje rekordowy rok i podtrzymuje plany debiutu na NewConnect. Dzięki środkom pozyskanym w crowdfundingu udziałowym spółka zrealizowała ważne projekty rozwojowe. Teraz planuje kolejne, które także chce sfinansować przez emisję akcji w crowdinvestingu.

– Rok 2021 był rekordowy pod kątem sprzedaży, emisji akcji i realizacji najważniejszych celów inwestycyjnych szybciej niż przewidywaliśmy. Ostatnie miesiące to także przygotowanie nowych projektów, które przyspieszą nasz wzrost w kolejnych latach – mówi Adrian Piwko, założyciel i prezes zarządu Pora na Pola.

Dzięki pierwszej i drugiej emisji crovdinwestingowej w Pora na Pola udało się podnieść kluczowe w e-commerce wskaźniki, takie jak konwersja, średnia wartość zamówienia, liczba współpracujących dostawców czy ruch na stronie. Trzecia emisja umożliwiła uruchomienie szybszych dostaw, otwarcie nowego magazynu w Łodzi, stworzenie oferty B2B, rozpoczęcie sprzedaży subskrypcyjnej na nowej odsłonie portalu i start projektu technologicznego badawczo-rozwojowego. Spółka w trzech dotychczasowych emisjach zdobyła zaufanie łącznie ponad 1500 akcjonariuszy.

Kontynuacja przyjętej strategii finansowania
– Nowe inicjatywy sprzedażowe, sukces poprzednich ofert publicznych akcji, a także kontynuacja założonej strategii finansowania wpłynęły na naszą decyzję o realizacji czwartej rundy inwestycyjnej w crowdinvestingu. Strategia wyjścia dla inwestorów pozostała również nadal bez zmian, planujemy wprowadzenie akcji Pora na Pola na rynek NewConnect pod koniec 2023 roku – wyjaśnia Adrian Piwko.
Strategią finansowania i rozwoju Pora na Pola zakłada pozyskiwanie dodatkowego kapitału w sposób wieloetapowy, pozwalający na stopniową realizację założonych celów biznesowych. Krótsze odstępy pomiędzy rundami inwestycyjnymi umożliwiają lepsze dopasowanie celów inwestycyjnych do aktualnej sytuacji rynkowej oraz przedsiębiorstwa. Środki pozyskane z czwartej emisji będą przeznaczone na rozwój w zakresie technologii, wsparcia sprzedaży od drobnych rolników oraz rozwoju oferty jedzenia i alkoholi.

Nowe projekty biznesowe i odpowiedzialność społeczna biznesu
W ramach rozwoju biznesu i wprowadzania do oferty kolejnych tradycyjnych, polskich produktów, z końcem września ruszył projekt Pole i Alkohole. Jest to nowa spółka, której 100% udziałów należy do Pora na Pola SA. Dzięki temu klienci platformy będą mogli nabyć także lokalne, rzemieślnicze alkohole, w ramach prostego i szybkiego procesu zakupowego.
Spółka cały czas działa na rzecz budowania odpowiedzialnego biznesu. W październiku spółka podpisała umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z którą powstało konsorcjum Por Familia. W jego skład, poza liderem grupy, Pora na Pola, wchodzi 8 rolników, a celem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw – konkretnie chodzi o poprawę konkurencyjności i zwiększenie sprzedaży lokalnych produktów, wytwarzanych przez rolników z tej grupy.

Kolejną ważną inicjatywą związaną z wspieraniem drobnych rolników jest działanie w ramach programu akceleracyjnego NESsT i IKEA Social Entrepreneurship, którego celem jest poprawa warunków zatrudnienia dla osób wywodzących się z grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym czy ubóstwem. Pora na Pola znalazło się w programie dzięki działaniom na rzecz umożliwiania drobnym rolnikom sprzedaży ich produktów na dużo większą skalę, dzięki zamieszczeniu ich w ofercie i promowaniu wśród klientów platformy.

– Doskonale wiemy o tym, że inwestor, oprócz tego, że chce zarabiać, to chce się z tym jeszcze dobrze czuć. Chcemy, żeby w Pora na Pola inwestowały osoby, które utożsamiają się z tym, co robimy. Z tego względu dajemy możliwość zainwestowania w naszą spółkę jak największej liczbie indywidualnych inwestorów, którzy wkładając swoje pieniądze w rozwój Pora na Pola, będą mieli świadomość tego, że wspierają firmę, która odpowiada za tak ważny element prawidłowego rozwoju społeczeństwa, jak poprawa dostępu do wysokiej jakości żywności. I będą z tego dumni – dodaje Adrian Piwko.