Internetowa platforma reklamowa Criteo opublikowała raport „State of Ad Tech 2019” (Nowoczesne technologie reklamowe 2019) poświęcony analizie sposobów skutecznego konwertowania grup docelowych na poszczególnych etapach ścieżki zakupowej. We współpracy z Euromonitor International pracownicy Criteo przeprowadzili ankiety wśród marketerów z całego świata, aby lepiej zrozumieć wyzwania związane z konwertowaniem we współczesnym, skomplikowanym ekosystemie sprzedaży elektronicznej.

Z raportu wynika, że dla marketerów z całego świata oczywistym jest fakt, że konwersja może mieć miejsce na dowolnym etapie ścieżki sprzedażowej. Brak odpowiednich danych oraz ich fragmentacja są najpoważniejszymi wyzwaniami w ujęciu globalnym. Co ciekawe, marketerzy z USA, regionu Azji i Pacyfiku oraz Europy Południowej postrzegają kampanie dotyczące ponownego angażowania istniejących klientów za pośrednictwem Internetu oraz aplikacji mobilnych za ważniejsze w porównaniu z kolegami z Europy Centralnej.

– Tylko około 30% marketerów z Europy Centralnej wykorzystuje zalety dedykowanych kampanii dotyczących ponownego angażowania użytkowników aplikacji w porównaniu ze średnią dla regionu EMEA wynoszącą 58%. To stosunkowo zaskakujące odkrycie zważywszy, że według sprzedawców detalicznych istniejący klienci wydają średnio więcej w porównaniu z nowymi, zaś klientów kupujących przez aplikacje cechuje wyższy współczynnik lojalności – mówi Murat Kalafat, dyrektor zarządzający ds. Europy Centralnej w Criteo. – Wnioski te wskazują na ogromny potencjał do wykorzystania przez polskich sprzedawców detalicznych, którzy decydują się inwestować w aplikacje mobilne w celu skuteczniejszego budzenia zaangażowania i konwertowania najcenniejszych rodzajów klientów.

Najważniejsze wnioski z raportu:
• Wskaźniki konwersji różnią się w zależności od firmy: Marketerzy na całym świecie stosują zróżnicowane metody definiowania czynników wpływających na skuteczność konwersji. Najpopularniejsze z nich to nowe źródło dochodu (35%), współczynnik pozyskiwania nowych klientów (33%) oraz koszt pojedynczego działania (30%), jednak sposobów mierzenia skuteczności konwersji jest znacznie więcej.
• Głównymi wyzwaniami w fazie konwersji są dostępność danych oraz ich jakość: Niemal połowa (40%) marketerów ma trudności w znajdywaniu danych dotyczących klientów online/offline. Ma to niekorzystny wpływ na współczynnik konwersji marki z uwagi na wielokanałowość zachowań zakupowych. Co więcej, fragmentacja danych przeszkadza marketerom w uzyskaniu pełnego obrazu preferencji klientów, a co za tym idzie utrudnia optymalizację kolejnych kampanii.
• Ponowne angażowanie klientów za pośrednictwem Internetu i aplikacji mobilnych nabiera znaczenia: Ponowne angażowanie jest jednym z kluczowych elementów ścieżki zakupowej, zwłaszcza w obliczu rosnącego znaczenia lojalności klientów. Raport Criteo wykazał, że istniejący klienci wydają średnio więcej od nowych (51%), zaś klientów kupujących przez aplikacje cechuje wysoki współczynnik lojalności (41%). Atrakcyjne rabaty, personalizacja, nowatorskie formaty reklam i ciekawa szata graficzna to najskuteczniejsze taktyki tworzenia kampanii ponownego angażowania.

– Pięć lat temu Criteo wprowadziło swoje pierwsze rozwiązanie do monitorowania wydajności aplikacji skierowane do sprzedawców detalicznych, za pośrednictwem którego mogli oni budować zaangażowanie i konwertować użytkowników z poziomu aplikacji. Nieustannie doskonalimy nasze aplikacje, aby nasi klienci mogli dzięki nim osiągać zamierzone efekty. W tym celu w ostatnim kwartale przejęliśmy firmę Manage specjalizującą się w instalacji aplikacji mobilnych. Ich rozwiązanie pozwoli nam jeszcze skuteczniej pozyskiwać nowych użytkowników aplikacji dla naszych klientów niezależnie od branży, a także zachęcać istniejących klientów internetowych do czerpania pełni korzyści oferowanych przez aplikacje zakupowe – mówi Murat Kalafat.

Pełna treść raportu oraz wnioski są dostępne pod adresem: https://www.criteo.com/wp-content/uploads/2018/12/StateOfAdTechReport_Global.pdf.