Nieprzywiązywanie dostatecznej uwagi przez przedsiębiorców do ochrony przetwarzanych informacji jest jednym z największych zagrożeń dla danych osobowych – wynika z raportu „Co wiemy o ochronie danych” przygotowanego przez Fundację Wiedza To Bezpieczeństwo. Przedsiębiorcy nadal nie zdają sobie sprawy, jak cenne są posiadane i wykorzystywane przez nich na co dzień dane. Startująca kampania ma na celu zbudowanie świadomości wagi ochrony informacji i danych osobowych. Patronat honorowy nad działaniami objęło Ministerstwo Cyfryzacji. Akcję wspierają także: Microsoft, DHL Express, eRecruiter, LH.pl, Loando.pl, ODO 24, Tukan IT.

„Potencjalnie nieBezpieczni” to kampania skierowana z jednej strony do „przeciętnego Kowalskiego”, a z drugiej do przedsiębiorców. Pierwsza część kampanii koncentrowała się na zainteresowaniu społeczeństwa zagrożeniami związanymi z naszym, często lekkomyślnym, zachowaniem np. zostawianiem dokumentów w zastaw za wypożyczony sprzęt, korzystaniem z niezaufanych sieci Wi-Fi czy używaniem prostego hasła do zabezpieczania urządzeń komputerowych, w szczególności tych mobilnych. Powyższe działania mogą prowadzić do utraty danych osobowych i innych ważnych informacji, zarówno prywatnych jak i służbowych, spowodowanych np. przestępczością internetową.

– Rozpoczynająca się właśnie druga część kampanii skupia się na zwróceniu uwagi właścicieli firm, kadry zarządzającej oraz pracowników wszystkich branż i sektorów na znaczenie zapewniania odpowiedniej ochrony posiadanym i przetwarzanym danym w organizacjach – mówi adw. Marcin Zadrożny z Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo. Poprzez nasze działania chcemy poszerzyć zakres wiedzy polskich przedsiębiorców na temat ochrony cennych firmowych informacji oraz danych osobowych pracowników, klientów i kontrahentów. Zwiększenie świadomości w tym zakresie powinno przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa w organizacjach w tym zakresie. Ma ona także przyczynić się do lepszego przygotowania organizacji na wejście w życie w maju 2018 roku RODO – europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że RODO wpłynie na prace wszystkich działów w firmach. Organizacje skupiają się głównie na zweryfikowaniu, w pierwszej kolejności, procesów marketingowych oraz sprzedażowych bo tam z reguły są największe zbiory danych osobowych. Warto jednak pamiętać, że RODO bezpośrednio wpłynie także na procesy rekrutacyjne w firmach. Nowa klauzula informacyjna będzie wymagała podania znacznie większej ilości informacji kandydatowi do pracy, w tym informacji jak długo dane kandydata będą przechowywane przez pracodawcę. W przypadku kontroli pracodawca będzie musiał wykazać jakie zgody wyraził kandydat (np. zgoda na konkretną rekrutację czy także zgoda na przyszłe rekrutacje) oraz o czym został poinformowany wyrażając konkretną zgodę.

– Żyjemy w czasach, gdzie dane osobowe zaczynają być bardzo cennym produktem. Stąd konieczność regulacji RODO, mających na celu wymóc na firmach środki zapobiegające niekontrolowanym wyciekom danych osobowych. Ich ochrona wiąże się bezpośrednio z szerzej rozumianą ochroną systemów informatycznych, ale również podnoszeniem świadomości pewnych zagrożeń u samych użytkowników tych systemów – wskazuje Łukasz Janion, Country IT Manager Express International DHL Express (Poland).