Senat RP podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Zawiera on korzystne dla akceptantów rozwiązania.

W ustawie znajduje się zapis dotyczący maksymalnego dopuszczalnego poziomu opłaty interchange (na poziomie 1 proc. wartości transakcji w 2013 roku, 0,7 proc. w latach 2014-2015 i 0,5 proc. w 2016 roku).

Projekt ustawy znosi przymus honorowania wszystkich kart płatniczych przez akceptantów w swoich placówkach (wprowadza prawo do wyboru rodzaju akceptowanych kart), zawiera również zapisy korzystne dla nowo powstających systemów płatniczych.