Jak wynika z badań Forrester Consulting, przeprowadzonych na zlecenie firmy Columbus, 44 proc. przedsiębiorców średniej wielkości, którzy zajmują się dystrybucją i handlem, planuje wdrożyć rozwiązania e-commerce w najbliższych 12 miesiącach. Wysoki priorytet przypisano także rozwiązaniom, usprawniającym zarządzanie lojalnością klientów (48 proc.) oraz cenami i promocjami (42 proc.)

>Dla porównania, przetwarzanie faktur czy planowanie alokacji kosztów wymagają pilnego wsparcia ze strony systemów informatycznych jedynie u 15 proc. i 18 proc. respondentów. Tak spore dysproporcje między wybranymi procesami nie są jednak zaskoczeniem.

– Większy nacisk na handel elektroniczny i relacje z klientami jest pochodną zmian, jakie na skutek globalizacji zachodzą nie tylko w Europie, ale i w Polsce. Lokalni detaliści muszą szukać innych przewag, aby zrównoważyć ofertę cenową międzynarodowych konkurentów, wykorzystujących efekt skali. Dywersyfikacja sprzedaży o kanał internetowy z jednej strony, a z drugiej zacieśnianie relacji z klientami jest naturalnym wyborem, dzięki któremu rodzime firmy zbliżają się do zachodnioeuropejskiego modelu zarządzania – wyjaśnia Piotr Szczerbiak, dyrektor konsultingu Columbus Polska.