Już ponad 30% Polaków regularnie korzysta z płatności kartowych, zaś chęć płacenia wyłącznie za pomocą karty deklaruje blisko połowa społeczeństwa. Płatności bezgotówkowe są ponadto uważane za wygodne i bezpieczne. Niestety zbyt mała dostępność terminali, szczególnie w małych sklepach, punktach usługowych
i urzędach, znacząco ogranicza możliwość rozwoju płatności elektronicznych w Polsce.

Verifone od trzech lat bada zmiany w podejściu Polaków do używania kart płatniczych i perspektywy dla rozwoju płatności elektronicznych w Polsce. Ostatnia edycja badania ”Korzystanie z kart płatniczych” pokazała rosnące zaufanie społeczeństwa do płatności kartą. 83,1% uczestników badania odpowiedziało, że taką metodę płatności uważa za bezpieczną. Oznacza to prawie 20% wzrost w stosunku do roku 2014, kiedy podobną deklarację złożyło 64% respondentów.

Wzrost zaufania do płatności elektronicznych pozytywnie przełożył się między innymi na częstotliwość, z jaką Polacy  korzystają z kart. Dla 12,5% respondentów karta jest narzędziem regulowania codziennych należności, podczas gdy rok wcześniej takiej samej odpowiedzi udzieliło 6,5% badanych. Więcej osób niż w roku 2014 zadeklarowało także, że z karty korzysta 4-6 razy w tygodniu (19,9% badanych przy 13,1% w roku 2014) oraz że sięga po karty 2-3 razy w tygodniu (29,8% ankietowanych przy 19,4% w roku 2014). Czterokrotnie mniej osób odpowiedziało, że po kartę sięga rzadziej niż raz w miesiącu.

Z badania wynika, że karty stały się obecnie przede wszystkim sposobem na płatność za codzienne zakupy: 55,3% badanych wskazało, że z elektronicznych płatności korzysta w sklepach. Na kolejnych miejscach znalazły się stacje benzynowe, wskazane przez 25% uczestników badania oraz restauracje, wybrane przez 14,8% respondentów. Kartą płacimy także za przyjazdy taksówkami, w urzędach i podczas zakupów w sieci.

Dynamiczny wzrost liczby użytkowników kart płatniczych wskazuje zarówno na większą elastyczność przedsiębiorców, sprzyjającą regulowaniu należności za pomocą kart, jak i wzrost świadomości Polaków co do zalet płatności elektronicznych. Wśród głównych powodów korzystania z karty respondenci wskazali przede wszystkim brak konieczności posiadania przy sobie gotówki. Taką odpowiedź wybrało 52,2% uczestników badania. 20,1% osób wybiera karty ze względu na wygodę, zaś 15,4% ceni przede wszystkim szybkość realizacji transakcji. 6,4% respondentów korzysta z kart, ponieważ umożliwiają zapłacenie dowolnej kwoty, 2,6% jako największą zaletę wskazało gwarancję bezpieczeństwa transakcji.

Jednym z celów projektu Verifone jest także zidentyfikowanie czynników, które mogą stymulować rozwój płatności elektronicznych w Polsce oraz elementów, które obecnie stanowią barierę w popularyzacji płatności kartą. W odpowiedzi na pytanie o największe przeszkody w korzystaniu z kart płatniczych respondenci wskazali przede wszystkim problem z bieżącą kontrolą stanu konta (34,1%), zbyt małą dostępność terminali płatniczych (30%), limity płatności kartą ustalane przez sklepy (20,7%) oraz brak możliwości płacenia kartą w maszynach samoobsługowych, takich jak biletomaty i parkomaty (9,7%). Jednocześnie prawie 9,5% badanych stwierdziło,
że mimo chęci zapłacenia kartą często spotykają się z brakiem terminala płatniczego, zaś aż 55,2% przyznało, że taka sytuacja przydarzyła im się kilkukrotnie. 43,5% respondentów stwierdziło, że ilość terminali płatniczych w kraju jest niewystarczająca.

Wyniki badania firmy Verifone potwierdzają więc, że zbyt mała dostępność terminali płatniczych jest jednym z głównych czynników spowalniających rozwój płatności elektronicznych w Polsce. 49,6% uczestników badania zadeklarowało, że w przypadku powszechnego dostępu do terminali płatniczych zdecydowałoby się regulować swoje należności tylko za pomocą karty. W roku 2014 podobnej odpowiedzi udzieliło 35% respondentów. Jednocześnie, zgodnie z opiniami uczestników badania, największy potencjał do rozwoju elektronicznych instrumentów płatniczych tkwi obecnie w małych punktach handlowych i usługowych. To właśnie w takich miejscach Polacy chcieliby regulować rachunki za pomocą karty. 56,7% badanych stwierdziło, że płatności elektroniczne powinny być dostępne w większej liczbie małych sklepów, 40,7% wskazało na małe punkty usługowe. Inne lokalizacje, w których Polacy chętnie skorzystaliby z karty płatniczej to kioski (33,4% ), urzędy (31%) i bazary (25,2%). 19,6% osób partycypujących w badaniu stwierdziło także, że płatność kartą powinna być powszechnie akceptowana w taksówkach.