Sąd Okręgowy w Warszawie wydając wyrok w sprawie Immergas przeciwko Ceneo potwierdził prawo serwisów internetowych do używania cudzych znaków towarowych w ramach funkcji informacyjnej, uznając taką praktykę za uczciwą i nie zakłócającą konkurencji na rynku.

Ten precedensowy wyrok ma ogromne znaczenie dla całego rynku e-commerce w zakresie ustalenia granic posługiwania się cudzymi znakami towarowymi do celów publikowania informacji o produktach dostępnych na rynku – przekonuje evigo.pl.

Producent urządzeń grzewczych Immergas Polska, działając również jako przedstawiciel włoskiego Immergas zdecydował się pozwać operatora porównywarki Ceneo.pl. Pod koniec ubiegłego roku Immergas zarzucił Ceneo bezprawne używanie znaku towarowego „Immergas”, jak również publikowania materiałów o produktach oznaczanych tym znakiem.

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych oddalił powództwo Immergas jako niezasadne. Sąd potwierdził, że prawo wyłączne do wspólnotowego znaku towarowego jest przyznawane, aby umożliwić właścicielowi tego znaku ochronę jego szczególnych interesów i zadbanie o to, by znak mógł spełnić funkcje gwarancyjną, komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną.

Przy czym wykonywanie tego prawa jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia negatywnie wpływa lub może negatywnie wpływać na którąkolwiek z wymienionych funkcji. Wyłączność używania wspólnotowego znaku towarowego jest bowiem ograniczona, a uprawniony do znaku nie może się sprzeciwić jego używania w obrocie m.in. jeśli jest to niezbędne do wskazania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji lub innych właściwości towarów lub usług.

Tymczasem – jak zauważył Sąd – Ceneo.pl używa znak towarowy Immergas zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Użycie znaków towarowych przez Ceneo ogranicza się bowiem do informowania o rodzaju prezentowanego towaru i jego wytwórcy, a działanie takie nie stwarza żadnego ryzyka wprowadzenia w błąd użytkowników internetu co do istnienia powiązań gospodarczych między producentem a serwisem internetowym.