W Polsce marnuje się 9 milionów ton żywności rocznie.

Badanie „Pracownicy sieci sklepów Netto o marnowaniu żywności” jest pogłębieniem raportu Flash, w którym przeanalizowano problem z perspektywy klientów sieci.
W kolejnej edycji skoncentrowano się z kolei na poznaniu problemu z perspektywy pracowników sklepu. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu stanowią oni bezcenne źródło codziennych obserwacji i inspiracji, które może się przyczynić do zmniejszenia skali zjawiska w sklepach sieci. Respondenci w większości obejmowali stanowiska kierownicze (68 proc.) lub administracyjne (24 proc.).

Grupy, które wzięły udział w badaniu, są świadome omawianego zjawiska i dostrzegają jego problem – kierownik sklepu, który odpowiada za kwestie techniczne, związane z działalnością sklepu, jak i pracownicy administracji, którzy stanowią pierwsze ogniwo odpowiedzialne za planowanie strategii są na szczególnej pozycji. Pierwsza część badania pokazała, że problem marnowania żywności w jednakowy sposób dotyka całą branżę spożywczą. Aż 75 proc. badanych wskazało, że występuje on również w sklepach konkurencji. Pomiędzy oceną występowania problemu marnowania żywności w sieci Netto, a innymi sieciami jest niewielka różnica. Wyrzucanie jedzenia jest problemem całej branży spożywczej.

Drugą, bardzo ważną częścią badania, były odpowiedzi pracowników, wskazujące główne powody marnowania się żywności w ich miejscu pracy, ale i proponowane rozwiązania. Pracownicy wskazali przecenę towaru, którego termin ważności zbliża się ku końcowi za dobre i skuteczne rozwiązanie. Na potwierdzenie tego, według poprzedniego badania, które przeprowadzono dla Netto – 71 proc. respondentów wskazało, że zdarza im się kupować żywność przecenioną w związku z krótkim terminem przydatności do spożycia.

– Przecena produktów, których termin przydatności zbliża się ku końcowi, może na pewno zmniejszyć ilość marnowanej żywności – komentuje Mariola Skolimowska, PR Manager Netto Polska. – W naszej sieci stosujemy to rozwiązanie od ok. dwóch lat. W każdym sklepie można znaleźć oznakowane skrzynki z hasłem: „Stop marnowaniu żywności”. Zmiany należy zaczynać od siebie. My już pierwsze wprowadziliśmy i dokładamy wiele wysiłku, by ich przestrzegać . Pragniemy być przykładem i pokazać, jak można zminimalizować problem wyrzucania jedzenia.

Zdaniem 25 proc. badanych pracowników Netto, przemyślany sposób ułożenia produktów w sklepach, również może zniwelować problem marnowania żywności. Dotyczy to w szczególności rozmieszczenia produktów świeżych. W sklepach sieci Netto realizowany jest obecnie proces modernizacji, którego celem jest m.in. lepsza ekspozycja stoisk ze świeżymi owocami i warzywami. Dzięki temu klienci mają do nich lepszy i łatwiejszy dostęp, co przekłada się na mniejszą ilość wyrzucanych, niesprzedanych produktów.