Krakowski producent oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem wspomaga procesy biznesowe Spółdzielni Pracy „Muszynianka”  w Krynicy Zdrój. Działająca na rynku od sześćdziesięciu czterech lat „Muszynianka” w codziennej pracy wykorzystuje moduły systemu Comarch ERP XL: Sprzedaż, Zamówienia, Księgowość, Środki Trwałe, Płace i Kadry oraz Comarch EDI.

Przed wdrożeniem systemu Comarch ERP XL,producent wód mineralnych pracował na osobnych systemach w zakresie sprzedaży, księgowości, kadr i płac. Oprogramowanie było oparte na systemie DOS. Nie obsługiwało wszystkich procesów gospodarczych zachodzących w rozwijającym się przedsiębiorstwie w sposób zintegrowany. Zaistniała potrzeba implementacji rozwiązania, które wspierałoby zarządzanie całą firmą wraz z gospodarką magazynową oraz dostarczyłoby informacji analitycznych dla podejmowania strategicznych decyzji w firmie.

Wśród wymagań postawionych przed nowym oprogramowaniem był m. in.: możliwość definiowania własnych zestawień i analiz, zapewnienie obsługi wszystkich procesów gospodarczych zachodzących w firmie.

– Po prezentacji i wnikliwej analizie wybór padł na system Comarch ERP XL, wielomodułowy, w pełni zintegrowany system klasy ERP. Comarch ERP XL jest sprawdzonym rozwiązaniem na rynku i cieszy się dobrą opinią użytkowników. Jest on ciągle rozwijany i na bieżąco przystosowywany do stale zmieniających się przepisów. Jest na tyle elastyczny, że można go modyfikować i integrować z innymi systemami. Ważnym argumentem przemawiającym za Comarch ERP XL była także stabilna pozycja producenta –Ryszard Mosur prezes zarządu Spółdzielni Pracy „Muszynianka” w Krynicy Zdrój.
Wdrożeniowcem rozwiązania Comarch ERP XL został Partner Comarch, spółka ZETO SA z Tarnowa.