Fundacja Polska Bezgotówkowa rozpoczęła kolejną falę ogólnopolskiej kampanii informującej o korzyściach płynących z płatności bezgotówkowych. Realizowane w ramach kampanii działania zachęcają przedsiębiorców do instalowania terminali płatniczych, a konsumentów do korzystania z płatności bezgotówkowych. Kampania obejmuje swoim zasięgiem telewizję oraz Internet.

– W naszej komunikacji chcemy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że płatności bezgotówkowe są dla każdego, a otwarcie się na nie niesie za sobą szereg korzyści. Dzięki prowadzonym działaniom docieramy w sposób efektywny do dwóch, kluczowych z punktu widzenia Fundacji grup docelowych: konsumentów i przedsiębiorców. Oba spoty reklamowe łączy nasza wspólna sprawa, czyli dbałość o bezpieczeństwo płatności i wygodę, zarówno przedsiębiorców, jak i odwiedzających ich klientów – powiedział dr Paweł Widawski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Tematyka spotów nawiązuje do wygody i bezpieczeństwa, czyli aspektów ściśle związanych z płaceniem kartą w sklepach i punktach usługowo-handlowych. Emisje dwóch (30 i 15 sek.) spotów reklamowych w kanałach TV będą trwać do końca lipca. Pierwszy ze spotów zatytułowany Koleżanka jest skierowany przede wszystkim do konsumentów, natomiast drugi Miasteczko do przedsiębiorców. Będzie je można zobaczyć w następujących stacjach telewizyjnych: TVP1, TVP2, TVN, TVN 7 i Polsat oraz wybranych stacjach tematycznych.
Równolegle Fundacja będzie prowadziła kampanię w Internecie, aby dotrzeć do jeszcze szerszego grona zainteresowanych osób.

Za opracowanie koncepcji, realizację reklamy i zakup mediów odpowiadają: dom mediowy Wavemaker oraz agencja VMLY&R. Działania digital prowadzone są przez agencję They.